Vi har 283 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Storbritania satser stort på alternativ energi

Written by

Statsekretær David Kidney la på en stor EU-konferanse i Stockholm frem sin regjerings omfattende satsing på offshore vind. Til Sett Utenfra sa han at om det er slik at vind fortrenger gass, og ikke kull, så vil systemet bli endret.

Dette som svar på en rapport fra Universitetet i Oldenburg/Statistisk Sentralbyrå. Denne rapporten sa at vindenergien overtok gassens plass i energiforsyningen, mens kull fortsatte ”som før.” Dette fordi ny vindkraft medførte lavere pris på utslipp av CO2, og kull slipper ut mer CO2 enn gass pr KWh.

David Kidney sa også til Sett Utenfra at han vil ta opp Norges manglende vindsatsing med sin norske kollega.

HVA GJØR STORBRITANNIA FOR Å FÅ FART PÅ VINDKRAFTUTBYGGINGEN?

Kidney fortalte i Stockholm at målet var å øke nye teknologier fra 5% til 33% av elektrisitetsproduksjonen i 2020, som jo bare er 10 år frem i tid.

For å klare dette vil britene særlig satse på offshore vind;

  • Vestas_3MWLyser ut konsesjoner for vindkraftproduksjon til havs noe etter mønster av det som gjelder for olje. Runde 1 og 2 er alt fordelt, og nå kommer nye runder. Forhandlinger med utbyggere for ”blokk-” (eller ”sone-”) utbygging vil forhåpentligvis være unnagjort i år. (Etter intervjuet er en nå runde delt ut).
  • Langsiktig ordning som garanterer de økonomiske rammene, i denne omgang frem til år 2037. (Renewable Obligation).
  • Raskere saksbehandling før utbygging – fra 2010 tas beslutninger i en Plankommisjon.
  • Økt forskning om sambruk av sjøområder mellom ulike brukere
  • Økt utbygging av el-nett – så nye prosjekter vet at de kommer på nettet. Nye regler og insentiver for investeringer i el-nettet.
  • Støtter demonstrasjonsprosjekter (første utbygginger), nye teknologier etc med over 4 milliarder kroner. Inkludert et forskningprosjekt for forbedringer/kostnadsreduksjoner av offshore vind-installasjoner.

Vind er i ferd med å levere strøm til 6,5 millioner husstander i Storbritannia.

I_kinaSTORBRITANNIA INVITERER ”ALLE” TIL Å DELTA….NOK Å GJØRE!

Planen er å investere over 600 milliarder kroner offshore – så det er oppdrag nok! Tar man med alle investeringer, blir totalen over 1100 milliarder kroner. El-nettsbygging, f. eks. estimeres til 180 milliarder kroner bare inn til land.

Hovedveksten kommer fremover!

Britene trenger ikke bare vindmøller og el-kabler, men også f eks havneutbygging, prosjektfinansiering og innsats fra talløse underleverandører.

Vind er en av vekst-skaperne hos britene, understreker David Kidney, som formelt sett på engelsk har tittelen Under Secretary of State for DECC (Department of Energy and Climate Change).

Norge har minst like gode forutsetninger som Storbritannia, forskjellen er at britene gjør noe med mulighetene, vil Sett Utenfra påpeke. Vi ønsker ham lykke til med sine samtaler med sin norske kollega!