Vi har 33 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Hva er LED-lys og hvordan skiller det seg fra andre lyskilder?

Written by
Hva er LED-lys og hvordan skiller det seg fra andre lyskilder? © vladimirfloyd - Fotolia.com

En Lysdiode (eller LED, fra engelsk: Light Emitting Diode) er en elektrisk komponent som gir fra seg lys når den mottar elektrisk strøm. Det er altså ingen glødetråd eller gasser i bevegelse som skaper lys som i tradisjonelle lyskilder. En lysdiode påvirkes derfor ikke av vibrasjoner, slag, trykk på samme måte som andre lyskilder, samtidlig som lysdiodene ikke inneholder kvikksølv og andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet.

Fordelen med lysdioder er at de konverterer nesten all energi til synlig lys. Dette gjør at LED-lys bruker mindre strøm for å produsere samme mengde lys som andre lyskilder. I tillegg gir lysdiodene et rettet lys som styres dit lyset er ønsket.

LED-lys skaper ikke varme på samme måte som tradisjonelle sparepærer, glødepærer, halogenpærer og lysstoffrør. LED-Lys er derfor mere barnevennlig, brannsikkert og spesielt å foretrekke som lyskilde ved spotter og rør hvor varme ikke er ønskelig (Ingen varme i lysretningen).

Lyset fra et LED-lys stråler nesten ikke IR eller UV, som er et omdiskutert tema ved blant annet sparepærer. Dette gjør at gjenstander og tekstiler ikke falmer i lyset av et LED-lys og at de ikke tiltrekker seg insekter som går mot UV-stråler.

Utviklingen i retning av bedre og bedre LED-lys går svært fort. Det er også betydelig forskjell mellom dårlig og godt LED-lys. Så spør deg for!

© Roman Samokhin - Fotolia.com

Miljøvennlig: LED-lys inneholder som nevnt ikke kvikksølv og andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet og består av 100% resirkulerbart materiale. LED-lys har videre en mye lengre levetid enn andre lyskilder, noe som bidrar til mindre produksjon og avfall som gir en tilsvarende reduksjon i CO2 utslipp. LED-lys bruker også 58-87% mindre strøm enn andre lyskilder og bidrar med dette også til mindre CO2 utslipp. Så det er ingen tvil om at LED-belysning er det beste for miljøet.

Fargetemperatur oppgis på en kelvin-skala. Her finnes krav og anbefalinger. Forskjellig fargetemperaturer gir betyr at du ser omgivelsene på ulike måter. Lys med lavere fargetemperatur, slik som talglys (2200K) og glødepæren (2700K) gir et gulaktig varmt lys, mens lysrør (3000K), gir varmhvitt.
Utebelysning (4000K) gir et hvitere lys som kan gå over til en nyanse av blått. Skal man sterkt over mot klart «blått» - er man på 5-6000 K. Når lynet lyser opp – blir jo alt blått!

Fargegjengivelse må ikke forveksles med fargetemperatur. Fargegjengivelse er evnen et lys har til å gjengi ekte farge. Dette oppgis på en skala fra 0- 100. Dårlig fargegjengivelse gir et ubehagelig lys og det er ikke hyggelig å oppholde seg steder med slikt lys – som gir unaturlige farger. Dårlig fargegjengivelse kan bli resultatet ved bruk av billige sparepærer; da kan huden oppleves som grønnaktig, mens den gamle gode glødepæren jo gav et varmt godt lys. Bruk derfor alltid lys med høyere farvegjengivelse enn 80 der mennesker oppholder seg.   Du vil klart se forskjellenved bruk av LED-lys med høy fargegjengivelse. Slikt lys er bedre enn både sparepærer og glødelampe.

Du bør passe litt på når du kjøper LED-belysning, inkludert LED-pærer. I og med at den teknologiske utviklingen går så fort, blir det stor forskjell mellom gode og ikke-så-gode produkter. Lykke til!

Vil du vite mere om hva LED-lys egentlig er?

LED står for Light Emitting Diode.  Altså en lysende diode. Dette er «elektronisk lys» som produseres ved veldig lav strømstyrke, og hver LED er veldig liten, kanskje 1 mm2.  Diode er en komponent mellom to poler, hvor strøm går inn og ut – og hvor stoffet er halvleder; dvs. at det leder strøm under visse omstendigheter, og ikke under andre. «Semi-conductor» heter dette på engelsk – og er basis for elektronikken.

Diodene kan lages av mange stoffer, men i dag er silisium det vanligste (silicon på engelsk, ref. «SiliconValley»). Dioder leder strøm kun i en retning, normalt sett, men utsettes de for sterk strøm, kan de lede strøm i motsatt retning også.  Den ene delen av dioden har et «hull» hvor det mangler elektroner, den andre gjør ikke det. 

Dioder brukes i mange sammenhenger. Når strømmen går fra det området med «hull» til området uten hull, hopper energi i form av foton av.  «Foton» er lyspartikler.  Dette skjer rundt ved under 1Volt, altså veldig, veldig svakt. Dioder som er laget av materialer som avgir fotoner kalles lysdioder – og er grunnstammen i LED.  Hvordan får man så ulike former for lys? Jo man blander inn ulike stoffer med silisium – det kaller man for «doping» i bransjen. Ulike «legeringer» får ulike egenskaper, og lyset blir forskjellig, også ulike farger.

Hvordan klarer man å produsere noe så lite? Der er man avhengig av «trykking» - eller man kan kalle det kopiering. Man lager altså ikke nye LED hver gang, man bare trykker opp i det «opplaget» man trenger.

Lysdiodene må så samles og styres. I starten kunne LED bare brukes som små, svake lys – typisk indikatorlamper på utstyr – som viste om de var av og på. LED blir imidlertid bare bedre og bedre, og sterkere og sterkere – dette kommer av den samlede fremgang innen vitenskapen som gjelder halvledere, optikk og materialer.  Et LED-lys er altså et lite teknologisk vidunder – som du kan nyte fordel av.

Strømforbruket går selvsagt også ned, når LED ikke er avhengig av at noe gløder. Lavere strømforbruk betyr lavere strømregning. Det er også designmessig flott med LED – derfor ser du det på dyre biler. Du ser det på el-biler også – men der er grunnen at produsentene må få ned el-forbruket slik at bilen kan kjøres lengst mulig uten å måtte lade batteriet.

LED-lys på kysten 

IPAS er en skandinavisk bedrift på kysten som har LED-belysning som satsingsområde. De jobber mot det profesjonelle markedet.  Behagelig lys er jo viktig når man shopper – det setter en i adskillig bedre humør, og resultatet av dette er synlig i kasseapparatet. Dette er selvsagt bare ett av mange områder for LED-belysning – i sum kan riktig bruk av LED styrke vårt lokale skandinaviske næringsliv. IPAS ble dannet i 2002 med tre eiere; og de første årene var fokuset energiøkonomisering gjennom el-styring og belysning – men så kom altså LED.

Spar penger, bruk LED!