Vi har 263 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Energi 2013: Vindkraft viktigst

Written by
Energi 2013: Vindkraft viktigst © Visions-AD - Fotolia.com

For aller første gang ble vindkraft i 2013 den største bidragsyter til å dekke kraftbehovet. Dette har aldri før hendt i noe land, heller ikke i Spania. I 2013 ble faktisk 20,9% av kraften i Spania dekket av vinden. Dette var hele 10% mere enn i 2012 – og forteller vel litt om et turbulent værår.

© Frank Fennema - Fotolia.comJoda, det var en liten økning i kapasiteten også, men dette var alt for lite til å forklare økningen i produksjonen. Spania var svært tidlig ute med å satse på vindkraft; og nå kommer tiden til å «høste vinden». Når det virkelig blåser kan halvparten av landets energibehov dekkes av vindkraft.

Men det var ikke bare vind som tok godt tak i Spania i 2013 – det regnet også i bøtter, spann og i kraftmagasiner. Vannkraften kunne derved levere hele 14,4% av kraftforbruket – dobbelt så mye som året før. Så mye regn har også sine fordeler.

Men tross alt var det jo også mye solskinn i 2013 – til nytte også for solkraftverkene. Spania var svært tidlig ute med å satse på sol; på ett tidspunkt var halvparten av alle nye solkraftverk i verden i Spania. Staten har imidlertid måttet redusere nybyggingen under krisen - så den årlige økningen i kapasiteten var svært lav i 2013. Sol bidro med 3,1% -opp en prosent fra året før – så 2013 var altså året med mye vind, regn og sol….innenfor samme år. Men ikke helt samtidig, selvsagt.

42% av energiforsyningen var fornybar i 2013 – og det er et svært godt tall internasjonalt.

Når det gjelder annen kraft – bidro atomkraft med 20,8%, 14,6% kom fra kull, og 9,6% kom fra «kombinerte kraftverk».

Hva så med fremtiden?

Det ser ut som om prisene på solkraftverk snart har falt så mye at de klarer seg uten støtte – salgspris på kraften blir tilstrekkelig. Noen mener at dette i Spania alt vil skje om to år. Da er tiden inne for en storsatsing. Tyskerne satser jo alt på solkraft, men der er kraftpriser og støtteopplegg annerledes. Tyskerne har jo råd til det – og «energiwende» - som de kaller det – er noe de virkelig vil. Tyskerne bygger ut så det knaker, både sol og annen fornybar – og har nådd 25% av energiforbruket, og er på vei til 40% innen kort tid- og da snakker man om svært store investeringer. Legg merke til at spanjolene allerede i 2013 var der (42%) tyskerne snart kommer (40%).

Vi understreker at å spå om fremtiden er vanskelig – særlig på et område hvor det skjer så mye som innen energi. Spania har jo adskillig mere sol enn Tyskland, så mulighetene i Spania er det ikke noe å si på.