Vi har 114 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utvikling av modern teknoloogi og hva som venter oss i fremtiden

Det finnes i dag enorme mengder plast i havet. Hvert eneste år havner bortimot 30 millioner tonn av plastavfall i havet. Det har dannet seg fjell på størrelse med Europa av plast. Det er 5 store ansamlinger eller søppeldynger av plast og det 6. er i ferd med å bygge seg opp i Barentshavet.

Har du lyst til å komme deg av gårde i varmen; og gruer deg til å komme inn i varm bil? For det tar jo litt tid før aircondition’en har fikset rett temperatur. Du kan jo ikke sykle vanlig heller…til det er det for varmt! Og kanskje skulle du et sted som er litt utenfor radiusen til din vanlige sykkel (eller om du er ærlig; du gidder ikke sykle fullt så langt…) Masse gode grunner; en konklusjon – elektrisk sykkel. Da kan du tråkke når du vil som med vanlig sykkel, og kjøre som på moped når det er ønskelig: deilig å fyke nedover gangveiene med verdens beste samvittighet!

For aller første gang ble vindkraft i 2013 den største bidragsyter til å dekke kraftbehovet. Dette har aldri før hendt i noe land, heller ikke i Spania. I 2013 ble faktisk 20,9% av kraften i Spania dekket av vinden. Dette var hele 10% mere enn i 2012 – og forteller vel litt om et turbulent værår.

En Lysdiode (eller LED, fra engelsk: Light Emitting Diode) er en elektrisk komponent som gir fra seg lys når den mottar elektrisk strøm. Det er altså ingen glødetråd eller gasser i bevegelse som skaper lys som i tradisjonelle lyskilder. En lysdiode påvirkes derfor ikke av vibrasjoner, slag, trykk på samme måte som andre lyskilder, samtidlig som lysdiodene ikke inneholder kvikksølv og andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet.

Vindkraft-kapasiteten i verden har steget i snitt med 26% de siste ti år- Veksten fortsetter nå også – Norge er et av unntakene med svak utbygging.

Statsekretær David Kidney la på en stor EU-konferanse i Stockholm frem sin regjerings omfattende satsing på offshore vind. Til Sett Utenfra sa han at om det er slik at vind fortrenger gass, og ikke kull, så vil systemet bli endret.

Stoltenberg elsker å fremstille Norge som ”best i klassen” når det gjelder CO2. Men ser man på hvilken teknologi Norge anvender og utvikler, så ser man at det dessverre ikke stemmer. Norge lever av å skape CO2-problemer for andre, og gjør veldig lite for å komme ut av denne situasjonen.

Norge og Sverige har besluttet å produsere til sammen 26,4 Twh mer fornybar energi i 2020 – sannsynligvis vil landene produsere ca halvparten hver. Kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe i Energi Norge forteller til Sett Utenfra at bransjens ambisjoner i denne omgang begrenser seg til å gjennomføre den vedtatte målsettingen. Netto krafteksport ier ikke aktuelt nå.

Sant nok er det etter hvert strømmangel i Norge, særlig i Midt-Norge,og derfor trengs det mere strøm. Men det finnes muligheter innen alternativ energi som langt går utenpå ethvert tenkelig lokalt strømbehov, og vindkraft er det billigste/enkleste.

Oljesand er ”den skitneste av alle skitne aktiviteter” – og ledelsen i Statoil måtte igjennom tøff kamp sin Generalforsamling for å gå videre med sitt oljesand-prosjekt. Saken viser den hvor dårlig Statens styring av statsbedrifter fungerer, og SV og flere gremmer seg. Greenpeace sier til Sett Utenfra at de vil ha omkamp. Storebrand stemte imot og sier til Sett Utenfra at de kan komme til å bruke saken i sin markedsføring, og da som eksempel på hvordan Storebrand tar samfunnsansvar og miljø på alvor. Tar Staten samme ansvar?