Vi har 26 gjester og ingen medlemmer på besøk.

The Cultural Fondation Frax : Kunstner Eric Doireau stillerut i Albir

Written by

The Cultural Foundation Frax Valencia er en privat stiftelse som ble dannet i 2009. Stiftelsens mål er å styrke turisme og økonomi ved å fokusere på kultur, vitenskap og kunst. Dette gjøres gjennom utstillinger, konserter, konferanser og aktiviteter. Stiftelsen deler også ut premier og stipender. Frax holder til i Albir. I år har stiftelsen hatt flamenco såvel som Abba og Beatleskonserter på agendaen. De har arrangert foredrag og kunstutstillinger. En av årets utstillere var den franske kunstnerenEricDoireau. « W h i t e Expressive painting & sculpture».

 

D o i - reau ble født I Frankrike I 1962 og er en allsidig kunstner. Selv om han mangler formell utdannelse, har det ikke hindret den nysgjerrige kunstneren å utforske ulike kunstneriske sjangre. Blant annet har han forfattet bøker og brukt film som utrykksmiddel. Han maler og skulpturerer.

Ekspressivt

Doireaus skulpturer er ikke nødvendigvis vakre å se på. Dette har han da også fått kommentarer på. Skulpturer som uttrykker sorg i form av tårer og utrykk fører til spørsmål om hvorfor. -Det er livet, svarer han da. For Doireau vil at man skal føle. Han vil at sansene våre vekkes.

Han vil at vi tenker med hjertet. Han stiller eksistensielle spørsmål om liv og død. Han fokuserer på livets mysterier, absurditeter og banaliteter. I de hvite maleriene henter Doireau inspirasjon fra de berømte mumieportrettene som ble fremstilt i Egypt under romertiden og da spesielt i Faiyum. Disse portrettene var en form for dødsmasker og ble malt på treplater. Man brukte en pigmentert vokseteknikk til i fremstillingen.

De arkeologiske funnene er så godt konservert at de fremstår like ferske som da de ble laget! Til sammen har man funnet 700 mumieportretter fra antikken. Bildene forteller oss om samfunnet i Egypt for to tusen år siden og om besto av egyptere såvel som grekere, romere, syrere og libyere. Disse mumieportrettene fulgte med de døde i graven for å vise seg for sjelen. Den samme mystikken og transformasjonen vil Doireau formidle i de hvite maleriene. Ansiktene er ikke lenger speilbilder, men de er blitt relieffer, anonyme teksturer, lys og skygge. Mystikk eller mysterium? Eksisterer evigheten for mennesket? Hvor kommer vi fra og hvor skal vi? Det er temaene i kunstnerens arbeider. Forklaringer til verkene har kunstneren lagt ut på youtube. Språket er her spansk med fransk undertekst.