Vi har 21 gjester og ingen medlemmer på besøk.

El Greco 1541 – 1614, som levde i Toledo fra 1577

Written by
© Sergey Kohl - Fotolia.com © Sergey Kohl - Fotolia.com © Popova Olga - Fotolia.com

Spanias første store maler og landets mest representative kunstner i det 16.århundre. El Greco var opprinnelig fra Kreta. På Kreta studerte han ikon-maling. Hans opprinnelige navn var Domenikos Theotokopoulos. Han studerte også i Italia under Tizian før han reiste til Spania.

© Sergey Kohl - Fotolia.comI 1577 og i en alder av 36 år slo han seg ned i Toledo, hvor han ble kjent som El Greco, grekeren. Her bodde han inntil han døde i 1614, to år før Cervantes og Shakespeare.

Hjemmefra var han nok sikkert mer enn fortrolig med den bysantinske stilen og dens alvorlige og stive helgenbilder. Det religiøse alvor i hans kunst understrekes av hans mesterlig bruk av langstrakte linjer og former, skinnende hvitt mot skyggefull bakgrunn, dristige komplementærfarger og figurer med uttrykksfulle bevegelser.

Hans kunst gjenspeiler datidens religiøse streben og følelser. Kristendommen hadde en sterk innflytelse både på livet og kunsten hans. Han ble anerkjent av sine samtidige som hadde et kunstsyn tilsvarende det man hadde i middelalderen. Han ble imidlertid fort glemt etter sin død og først i forrige århundre etter 1. verdenskrig ble han rangert blant Spanias fremste malere. I dag regnes han som en av de mest betydningsfulle kunstnere i overgangen mellom europeisk renessanse og barokk.

Han virket også som billedhugger og arkitekt. I El Grecos hus i Toledo kan vi se mange av hans verker og i Santo Tome kirken i Toledo henger et av hans mest berømte malerier «Grev Orgaz` Begravelse». Han har uten tvil satt sitt preg på byen Toledo. Et av hotellene bærer sågar hans navn El Greco.