Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Arkitektoniske trender som del av kulturen

Arkitektur (1)

Som en liten digresjon til artikkelen om goterne tar vi et raskt blikk på gotisk stil. Fra år 1150 – 1550 finner vi den arkitektoniske perioden gotikken. Gotikken inndeles i fasene unggotikk fra 1140 – 1190, høygotikk fra 1190 – 1194 og sengotikk fra 1375. Store deler av den katolske delen av Vest-Europa er preget at denne stilarten. Det skulle være store monumentale byggverk.