Vi har 39 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kultur i alle dens ytringsformer

Hvordan skal kvinner se ut? Christine Groven forteller hvordan idealet har endret seg over 100 år, og forteller om "sex-bombene" fra hver enkelt periode.