Vi har 23 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Presentasjon av kultur i ulike deler av verden
Filosofi

Filosofi

Religion blir sett på som et problem for moderne mennesker – med avstand mellom folk og prester…. Kvarme slåss med homofile, og “konservative” kristne hevder kvinner ikke kan preke. Innen islam er slike holdninger adskillig mer uttalt, også fordi denne religionen er mindre fleksibel enn kristendommen. Trenger det å være slik? Tolker disse “mørkemennene” religionene riktig? Skal andre svare med a lukke øynene, og la ortodokse dominere, mens liberale melder seg mer eller mindre ut?

Filosofi, inklusive religion, er et meget følsomt tema – og derfor velegnet for saklig gjennomgang.

Her leser du stoff som de aller fleste ikke kjenner til. Forbered deg på å bli utfordret – uansett hva du mener!

Provoserende spørsmål? Naturligvis.

Mange har en følelse for Gud, men ikke Jesus. Det er synd. Vet du at Jesus er verdens største filosof – helt uavhengig av om han er Gud eller ikke?

Jødedommen er en meget spesiell religion. Kristne kjenner den fra skolen slik den var for 2000 år siden, med lærde – ”fariseere.” Men disse eksisterer ikke lenger. Egentlig ble denne opprinnelige jødedommen delt i to – dagens jøder, og de kristne.

I Tarragona rømte en muslimsk kvinne etter å ha blitt ”dømt” til døden av en Sharia-domstol…men det ekstreme islam kontres av et liberalt islam med sentrum i London…Les om Islams ytterpunkter i Europa.

Islam er et hett tema verden rundt. Ca 19% av verdens befolkning er muslimer – mens tredjeparten er kristne – så islam er verdens nest største religion – sies det. Hvorfor oppfattes disse 19% ofte som en trussel av de øvrige?

Hinduismen er religionen for India, den har ikke spredt seg utenfor regionen, unntatt når indere har utvandret.

Derimot finnes det i dag store grupper muslimer og kristne i India – så hinduismen har fått konkurranse på hjemmebane.

Alle de store religionene tror på noe guddommelig – noe som skjer i en annen verden. Hos noen har Gud flere former, i Kristendommen er jo dette treenigheten (Jesus er Gud), hos hinduene er det flere guder som alle representerer deler av et hele. Basisspørsmålet blir da: Finnes det noen Gud? Dette er faktisk et spørsmål man kan tilnærme seg også videnskapelig.

Buddhismen er i utgangspunktet en filosofi for å forbedre sin psyke for å komme til ”Nirvana.”

Buddhismen kan på denne måten nesten fungere som en terapi. Den legger stor vekt på etisk oppførsel, og å rense sinnet for elementer som ødelegger for et godt liv.

Side 2 av 2