Vi har 40 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikler om økonomi og politikk i Europa

Øvrige Europa (7)

Da Putin vel hadde tatt over Krim i Ukraina, og Vesten febrilsk tenkte på hva de skulle gjøre – så gjorde Putin noe uhørt; han rullet ut sine atomvåpen og gjorde dem klar til utskyting. Slikt gjør man bare ikke, svarte Vesten, men Putin hadde igjen brutt en barriere.

Fire spanske Eurofighter jagerfly patruljerer over Baltikum – 300 meter fra russiske jagerfly. «Dette er Sør-Europas solidaritet med Nord-Europa,» sier Spanias utenriksminister til den spanske avisen El Pais.

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole i Bergen sier til Sett Utenfra at han betviler at det blir store økonomiske effekter av uavhengighet for Skottland og Katalonia.

Christofer Columbus gjenoppdaget Amerika – i alle fall tror vi det. Han trodde han skulle til India – men datidens vitenskapsmenn visste bedre. Likevel fikk han finansiering til sin ekspedisjon. Hvorfor? Var han førstemann der? Hvorfor heter Cuba akkurat Cuba? Historiens mystiske slør ligger over begivenhetene, og Sett Utenfra gir deg – både over den «offisielle» og de alternative versjonene av sannheten.

”Sett Utenfra” har besøkt både Serbia og Kosovo, og snakket med ledere begge steder. En tredje part er EU – som sitter med regningen for Kosovo nå, og som dessuten er uenig internt – slik at sjansene for at EU er villig til å støtte opp økonomisk om en løsning er store.

Kan en velferdsstat fungere med bare en femtedel av Norges BNP pr innbygger? Serbia er på vei til å få det til, forteller Ivana Misic (IM) i dette intervjuet med Sett Utenfra (SU).

SU: Når man besøker Serbia, så ser man at folk er like slanke som i Vest-Europa for 30 år siden!

Kanskje ikke det, men du er vel veldig skeptisk? Tenk gjennom hvorfor du er det. Det er kanskje en tanke som stikker veldig dypt? Norge og Russland stod en gang veldig nært. Vikingene grunnla Russland, og gav landet navn.