Vi har 119 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Brexit setter seg fast i Nord-Irland!

Written by Redaksjonen

Vi gjentar enda en gang at Brexit vil bli mislykket; nå er de første eksemplene på plass.  Forhandlingene går videre til Fase 2, og britiske politikere lukker øynene for det de har signert. Som i Norge i 1994!

Avtalen fra fase 1 kalles en «felles rapport» - så man kan gå bort fra den i neste runde. Likevel viser de to og en halv sidene om Irland hvordan Brexit har satt seg fast. Det er ganske beskrivende hva som skjedde på den britiske siden da avtalen ble laget; det peker fremover mot fullt kaos.

Nord-Irlands protestanter ødelegger for Theresa May

DUP – et parti som på kontinentet kalles «høyre-radikalt» - og som støtter seg på protestantene i nord; særlig de virkelige protestantene (presbyteriansk – altså den skotske varianten) – var for Brexit i avstemningen – og vi mistenker at det egentlige grunnen var at de derved ville løsne båndene sørover mot Dublin.  La oss minne om at Nord-Irland stemte med stort flertall for å bli i EU; så DUP representerer mindretallet. Dette partiets representanter er nå nødvendig for Theresa Mays konservative regjering – og vi sier i denne sammenheng heldigvis!  Ingen side i Nord-Irland kan nemlig oversees når detaljene i Brexit skal fastlegges.

 brexit skilt

DUPs partiledelse sier at de synes avtalen var «uklar» - og ville ha rettet opp dette; men Theresa May hadde ikke tid til mere forhandlinger, så hun dro til Brussel og signerte. DUP forbeholder seg imidlertid retten til å stemme mot en endelig avtale om «uklarheten» ikke blir rettet opp. Dette betyr at Theresa May ikke har flertall i Parlamentet for avtalen slik den ligger nå; og dette må selvsagt få konsekvenser senere.  Carl Bildt deltok i forhandlingene fra EU-siden; og han er enig i at noe ikke er skrevet helt ut – men det er fordi regjeringen i London ikke vet hva de vil ennå, sier han. Derfor la man føringer på fremtiden, men skrev det ikke helt ut. Nå må imidlertid London snart bestemme seg.

Klar, men uklar avtale – fordi det ikke henger sammen

Avtalen gjelder Irland; men i praksis gjelder den også Storbritannia; siden den jo omhandler forholdet mellom Storbritannia og hele Irland.  (Vi minner om at UK formelt heter Storbritannia og Nord-Irland; så teknisk sett er nord-irer ikke briter….) 

flagg Irland og EU

DUP fikk inn i avtalen noen formuleringer som får konsekvenser som London ikke er glad for.  Avtalen sier at UK full ut respekterer at Nord-Irland er en integrert del av UK. I tillegg forplikter UK til å beskytte samarbeidet over Irskesjøen. I tillegg skal UK sikre Nord-Irlands næringsliv uhindret adgang til det britiske markedet.  Dette høres jo bra ut for DUP!

Men så sies det samtidig at det ikke skal komme nye regelgrenser mellom Irland og Nord-Irland. UK bekrefter sin respekt for EUs indre marked i Irland og EUs tollunion. De bekrefter også at det ikke skal være en «hard grense» med fysiske installasjoner. Man skal også beholde alt det samarbeidet nord-sør som er opparbeidet; særlig på bakgrunn av Langfredagsavtalen, som skapte fred i Nord-Irland.

UK ønsker å løse dette innen rammen av en ny avtale mellom EU og UK. Skulle det ikke bli en slik avtale, sier avtalen at da vil UK (i Nord-Irland) innrette seg etter reglene i EUs indre marked og i EUs tollunion….

Hva betyr så Irland-avtalen for Brexit?

Selv om Nord-Irland ikke formelt skulle tilhøre EU, vil de altså måtte ta alle reglene der; og uten grensekontroll kan jo nord-irsk næringsliv eksportere fritt til Irland, og også til Storbritannia. Hvordan kan dette henge sammen med at Nord-Irland fortsatt er en integrert del av UK? Det kan det bare gjøre om også resten av UK må følge EUs regler. Ellers blir Nord-Irland en egen sone; og det ville protestantene ikke. 

raadvill brexit

Øst-vest samarbeidet (altså mellom begge deler av Irland og Storbritannia) blir heller ikke det samme om det går en tollgrense gjennom Irskesjøen.

Vi legger for øvrig merke til at eksporten fra Nord-Irland til Storbritannia er garantert; men ikke den andre veien….

Hva skjer så i neste omgang; når man ikke kan snakke seg bort fra konsekvensene? Nå skal det jo forhandles bindende traktater:

  • Man kan «dumpe» Nord-Irland; slik at Nord-Irland blir i praksis en del av EU, med tollgrense mot Storbritannia.I så fall har (heldigvis) DUP veto; en slik avtale vil ikke bli vedtatt i Parlamentet i London. Uten DUPs ville det nok gått slik alt i Fase 1 (den foreløbige avtalen).
  • Man kan gjennomføre en hard Brexit; kanskje helt uten avtale med EU. Det er blitt mye mindre sannsynlig etter den foreløbige avtalen (fase 1)… Men med hard Brexit er det risiko for at IRA vil sprenge enhver britisk forhåpning om å bygge mur mellom Nord-Irland og Irland; i tillegg til at de kan gjøre så mye skade i London at presset blir for stort; som sist det ble en irsk avtale (Langfredag-avtalen). Følgelig er dette en umulig situasjon; og vi tror ikke London tør prøve seg en gang – selv om det kan skje.
  • Storbritannia gjennomfører alt det som står i Fase 1-avtalen; men da må de i praksis bli i EUs tollunion samt i EUs indre marked.Skal handelen mellom Storbritannia og hele Irland være helt fri, må man jo bygge på samme regelsett. Da blir utenforskapet kun en formalitet; og Brexitere vil fortvile. I verste fall får de heller ikke full adgang til EUs marked (se under).

 brexit på datamaskin

Er en «Canada-EU-avtale» en god ide?

EU ser nå på en «Canada-avtale» med UK. Canada har en omstridt avtale med EU som det ikke en gang er helt sikkert går igjennom; særlig pga av domstolsløsningen; hvor storkonserner kan tvinge valgte ledere til å endre regler som er vedtatt av folkevalgte. EU ønsker ikke en slik avtale til; motstanden blir for sterk.

Frankrikes Macron har understreket at nye handelsavtaler må sikre sosiale rettigheter, miljø etc…alt det britene ikke vil samarbeide om.

Den kanadiske avtalen dekker 98% av kanadiske varer solgt i EU; men på tjenestesiden er unntakslisten lang; hundrevis av tjenester; herunder «bankportabilitet» - noe som gjør at kanadiske banker ikke kan operere i EU slik britiske har kunnet. Eksport av banktjenester er en svært viktig sak for London.

Handel med EU er bare 10% av Canadas handel – og de eksporterer dessuten stort sett varer som EU i liten grad produserer selv, slik som gull. For UK er situasjonen en annen, der er prosenten 45, så London har dårlig tid for å få en avtale etter de går ut i mars 2019 – mens EU ikke har like dårlig tid….

Spania benytter Brexit til å presse vedrørende Gibraltar

EU-landene gjør nå sine innspill til hvordan en endelig avtale med UK skal være. Spania har understreket at britiske borgere må slippe visa på korte reiser. På lengre reiser, derimot…… og når det gjelder Gibraltar, ønsker spanjolene minst mulig forhandlinger. Madrid gleder seg heller til at Gibraltar står utenfor og er på tomannshånd med Madrid…Gibraltar er svært avhengig av en pen grense, mens spanjolene ser Gibraltar mere som et problem. Etter Brexit målsetter de «felles suverenitet» over klippen; noe britene selvsagt motsetter seg. Så ønsker du å besøke Gibraltar (det anbefales!), lønner det seg nok å gjøre det før UK forlater EU.

Selv om UK skulle få en avtale som ligner på Canada, er det ikke sikkert at  Europas regionale parlamenter vil ratifisere den; siden selve konseptet er omstridt.  Usikkerheten råder.

nord irland i luften
Første spiker i kisten for Brexit – dyrs rettigheter

Parlamentet i London sliter med en stor Brexit-lov; hvor de gjennomgår EU-lover for å kopiere dem inn i britisk lov, siden EU-lov ikke gjelder fra april 2019. I de første dagene av desember 2017 vedtok de å ikke ta inn i britisk lov en EU-lov som kort sagt sier; «dyr har følelser, og det må respekteres».  Dette kan få konsekvenser i Nord-Irland, så for å illustrere det større bildet:

Om nord-irske bønder nå kan la sine kuer ligge i en mørk kjeller på betonggulv, uten at kuene noensinne får gå ut i friluft….da kan melken fra disse kuene ikke lenger benyttes i «Bailey’s» - slik det skjer i dag.  Dette tilfelle illustrerer hvordan Londons selvhevdelse og selvråderett kolliderer med at Irland ikke skal ha ulike regler i sør og nord….

Saken om dyrs rettigheter fikk stor oppmerksomhet, og mange mener at oppmerksomheten er grunnen til at Regjeringen i London lover at også "dyr skal få en god Brexit". Deres lovforslag er dog ikke som EU-lov, ser det ut til - den dekker ikke ville dyr. Man kan vente seg mange saker fremover med ulike regler i EU og i UK, og poenget er at forskjellen i regelverk vil gjøre handel vanskeligere.

 

Hvordan blir overgangsperioden?

Britene har selv funnet ut at de trenger en overgangsperiode etter at medlemskapet opphører; altså fra april 2019. Først fra april 2019 begynner formelle forhandlinger om handelsavtaler med verden for øvrig – også derav behovet for en mellomløsning.

EU har en veldig enkel formel for overgangsperioden; medlemskap minus stemmerett. Det er ikke helt det London tenker seg…. Så tenker London at perioden skal vare i to år, slik at UK er helt ute før neste parlament tiltrer. Det er i tilfelle svært optimistisk; ingen rekker å forhandle slike avtaler på to år. Særlig gjelder dette London, som ikke er enig med seg selv hva de egentlig sikter på etter overgangen – de ulike fraksjoner innen det konservative partiet har helt ulik oppfatning om hard eller myk Brexit. Og denne gangen må de faktisk bestemme seg.

UK oppdager at vel er de store, men overfor et EU som er seks ganger større enn dem, er det vanskelig å spille tøff. Et alternativ er jo å gå 100% ut – men det er så dyrt at ved nærmere ettertanke er denne tanken lite attraktiv for et flertall av britene, ser det ut for.

Brexit som underholdning?

For dem som det ikke gjelder personlig, er Brexit en kombinasjon av en thriller og en såpeopera. Det må være vanskelig for forfattere å konkurrere med virkeligheten! For dem det gjelder; slik som britiske pensjonister som bor i Spania og som er usikre på om de nå får rett på (gratis) spansk lege, er det ikke så gøy. For ikke tenke på fastlandseuropeere som bor i Storbritannia - og som etter hvert blir underlagt britisk lov; blant annen en utlendingsetat med svært stor feilprosent (10%); de har det med å utvise de gale menneskene….og 27% av søknader om «settled status» blir avslått, forteller spanske El Mundo. Så kanskje best for skandinaver i Storbritannia å komme seg hjem?

Theresa May gjentar stadig at Brexit vil bli gjennomført. Med så mye rot og uenigheter som Brexit har medført – og så mange lite hyggelige konsekvenser som dukker opp (som Irland)….er det mange på gaten i London som tror Brexit ikke blir noe av. De tror det bare kommer til å trekke ut; bli utsatt – mens man sliter med alternativene…….og så går det i vasken til slutt.

Hvem vet? Ikke vi. Vi bare nyter å beskrive ironien i all elendigheten.

Hva med å lese:

Dra på sykkeltur i Spania
Hvordan skal en kvinne se ut? Kvinnelige «sex-symboler» gjennom 100 år
Hvor mye skog er det i Europa, og hva betyr det?
Hvordan se på kunst?
San Pedro del Pinatar er min by

Les også:

Tilbake til naturen – naturvin og økologisk vin
Helse: Det gode liv i Spania
På leting etter inspirasjonen
Pensjonen fra fripoliser blir halvert på 30 år!

Nærkontakt med aper i Gibraltar

Reis med bil gjennom Europa; Norden-Spania

Frisk mage, spist mye og tungt?

Arild Olsen har klart å etablere sin egen arbeidsplass i Spania, og som nå ekspanderer

Kjærlighetens hemmelighet - tør du røpe alt til din kjære? Elena gjorde det, hva ville han si?