Vi har 141 gjester og ingen medlemmer på besøk.

KINA BRUKER STYRKEN - MENS NORGE SOVER I TIMEN

Written by

Kina har i det siste benyttet noe av sine enorme reserver til å sikre seg varig tilgang til råvarer som olje og metaller. Kina benytter seg av finanskrisen og kjøper billig mens Kina selv har god råd. Nå sist har Kina lånt brasilianske Petrobas 10 milliarder dollar mot å få langsiktig tilgang til olje. Tilsvarende avtaler er gjort med Russland og Venezuela.

Enda sprekere er fremstøtene på metallsiden. Et kinesisk statsselskap har nettopp sikret seg betydelig kontroll over Rio Tinto for 20 milliarder dollar, og dette er bare en av flere slike fremstøt.

HVA MED NORGE?

Norge kunne gjort noe tilsvarende. Norge har ikke behov for råvarer, siden jo Norge faktisk stort sett er en råvareprodusent. Så kjøp av råvareselskaper ute har intet poeng.

Men hva med å bruke noen hundre milliarder slik at Telenor kunne kjøpe opp utenlandske teleselskaper billig?
Eller hva med transport, energi-sektoren - eller kanskje fiskeforedlere?

Kina gjør noe fornuftig. Norge gjør ingenting.