Vi har 104 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Redaksjonell kommentar: Flyseteavgift i Norge; fly fortsatt hjem med god samvittighet

Written by

Er det galt å fly? Er det et mål å redusere antall flyreiser? Norge skal fra april en ny avgift på hvert besatt flysete, og vi håper ingen andre land tar etter.

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er over seg av glede, selv om de helst skulle sett at avgiften var på 600 kroner. Regjeringen har ikke selv funnet på avgiften; den er noe som støttepartiene på Stortinget presset igjennom for at statsbudsjettet skulle bli akseptert. Vi får bare håpe at fornuften seirer, og at avgiften blir trukket tilbake; slik det skjedde med en avgift på plastposer i forbindelse med forrige budsjett.

Er redusert forbruk et mål?

Seteavgift er en helt gal måte å være «grønn» på. De ekstreme grønne ønsker å redusere forbruket, slik at vi på den måten reduserer utslippet av CO2 etc. Dette er etter vårt skjønn en helt gal tanke. Målet må være å fjerne utslipp fra enhver aktivitet – ikke å stanse aktiviteten. Altså ikke å nedlegge industrien, men å skape en grønn industri, for å ta et eksempel.

For luftfart er dette veldig enkelt å illustrere. Luftfarten står for 2-3% av verdens utslipp, og dette skal selvsagt bort. Første endring er at nye fly forbrenner mindre drivstoff enn eldre. Dette gjelder for øvrig ikke bare fly, men også biler – og til og med kullkraftverk; siden nye kraftverk får mer elektrisitet ut av hvert kilo kull enn gamle. Det er en god utvikling, med det bringer oss fortsatt ikke til null utslipp.

Neste nivå er å gå over til utslippsfri energi. For biler har vi elektrisk drift, enten via batterier (eksempel Tesla), eller via hydrogen (en annen måte å lagre energi på enn batteri). For kraftverk har vi solkraftverk, vindkraftverk – og selvsagt vannkraftverk. Og mange flere. Stadig flere, siden verden ser etter bedre løsninger.

For fly har man på lang sikt solkraft; det første elektriske flyet har faktisk fløyet verden rundt drevet av solceller. Men dette er veldig langt frem i forhold til kommersiell luftfart. Men det finnes mere kortsiktige løsninger. I Tyskland flyr mange fly på 50% fossilt, og 50% biodrivstoff. Da går jo utslippet ned med 50%. (Dette fordi man ikke regner bioutslipp som utslipp i denne sammenheng, bio hører med i det «korte kretsløpet», mens fossil er det som øker CO2 og annet i atmosfæren.)

Det finnes enda bedre løsninger. I Tyskland går biler på biologisk diesel; av søppel og trematerialer har man laget fullverdig diesel som kan tankes direkte på alle dieselbiler. En liten tilpasning på denne prosessen, og man får flydiesel! Men da må politikerne tenke løsninger, og ikke avgifter! Altså; det må inn i forskningsbudsjettet. I stedet for å ødelegge for flytrafikken.

Flyseteavgift på verst tenkelige tidspunkt?

Noen prøver å le bort avgiften med å si at 88 NOK ikke er mer enn en overpriset halvliter øl i Norge. Men den vitsen er dårlig! For lavprisselskapene er 88 NOK på flyprisen en formue…og Ryanair sier rett ut at da vil de nedlegge i Norge. De nedlegger baser i alle land de møter særavgifter. I så fall må Rygge flyplass sør for Oslo sannsynligvis stenge, og det samme kan skje med Torp flyplass, på den andre siden av Oslofjorden.

Lavprisselskapene velger destinasjoner, og det er fort gjort for dem å få passasjerer å fly til Riga og ikke til Oslo for en weekend.

Her kommer man til neste feil i tankerekken; politikerne tenker kun i forhold til norske reisende; men det er jo bare halve historien. Nå har oljeprisen falt med 70%, sies det, og NOK har falt svært sterkt den også; og da strømmer plutselig turistene til Norge med dollar og euro i lommene. Her i Spania reiser jo ungdommer nordover for en helg i Norden; og nordlys samt fjorder trekker store skarer fra mange andre land. Så skal man ødelegge det hele ved en skarve avgift for å tromme inn en milliard eller så? Gjør heller noe annet, er vår mening!

Så får vi bare håpe at denne gangen er flaksen bedre enn forstanden…at lave oljepriser, og derved svært lav drivstoffpris, gjøt at lavprisselskapene likevel utstår denne avgiften. Vi håper jo selvsagt at det ikke går så galt som det kan se ut til. Som man reder, ligger man, sies det. Men ikke alltid – noen ganger kan man slippe unna konsekvensene av egen tabbe.

Fly med god samvittighet!

Politikere – i alle fall gode politikere – gjør til slutt det som velgerne vil. Og ønsker du som Spania-reisende at flydrivstoffet skal være fornybart, uten seteavgift – ja, da blir det slik. Og nå har du gode argumenter om noen der hjemme kritiserer deg for å fly til Spania!!