Vi har 23 gjester og ingen medlemmer på besøk.

NY SKATTELOVGIVNING I VALENCIAREGIONEN ANGÅENDE ARV OG ARVEFORSKUDD

Written by

Du har kanskje hørt at det er forskjell på skatten hvis du arver eller hvis du får en arveforskudd, alt ettersom du er resident i Spania eller ikke.

Denne forskjellsbehandlingen er tatt opp i Europadomstolen som ved dom den 3.september 2014 fastslo at den skattemessige forskjellsbehandlingen av arvtagere eller mottagere av arveforskudd alt ettersom de er residenter eller ikke-residenter strider mot europeisk rett. Etter domsbeslutning i januar 2015 pålegges Spania å behandle EU-borgere og EØS-borgere likt og pålegger den spanske administrasjonen å forandre skattelovgivningen angående arv og arveforskudd.

Skattereglene er derfor forandret og nå har du følgene å forholde deg til:

Angående arv: Hvis den avdøde var resident (bosatt) i en EU-stat eller EØS-stat utenom Spania har arvingene rett til å la arveloven gjelde for den autonome region i Spania hvor den avdøde hadde hoveddelen av sitt spanske arvegods.

I tilfelle den avdøde var resident i en autonom region i Spania men arvtagerne er ikke-residenter men bosatte i et annet EU-land eller EØS-land, har disse krav på at den autonome regions lover anvendes. I vårt tilfelle gjelder det Comunidad Valenciana, den valencianske autonome region.

Vi må ikke glemme at denne forandringen og dermed skattereduksjonen også gjelder arveforskudd. Det betyr at samme regler gjelder for mottagere av arveforskudd som er ikke-residenter men bosatt i EU-stat eller EØS-stat. De har rett til at den autonome regions skattelovgivning ved arveforskudd anvendes hvor den som gir arveforskudd har sine eiendeler.

Hvis de som mottar arveforskudd er ikke-residenter i Spania men residenter i en EU-stat eller EØS-stat, har de rett til at det anvendes den autonome regions skatteregler hvor det som gis i arveforskudd har vært gjenstand for beskatning i hoveddelen av minimum de siste 5 år, regnet fra dag til dag frem til siste skatteforfall.

Det finnes en del krav og formaliteter angående arveforskudd som blant annet innebærer at dokumentene må bekreftes hos notaren.

Oppsummert betyr dette at den nye skattelovgivningen gir mulighet for skattebetalende ikke-residenter å benytte seg av de samme fordelaktige skattefordelene som residenter i Spania. Det betyr for de fleste at de enten ikke trenger å betale skatt i det hele tatt eller at skatten reduseres betraktelig. Fra nå av gjelder altså den autonome regions skatteregler uansett om du er resident eller ikke-resident.

Det som mest interesserer deg som bor i Comunidad Valenciana er at her finnes en fridel på 100.000 € for arv og arveforskudd mellom foreldre og barn og at det i tillegg beregnes en reduksjon på 75% av skattegrunnlaget for overstigende beløp. Det betyr altså at kun 25% av det overstigende beløp skattlegges etter gjeldende skattesatser.

Denne nye skatteleggingen er meget viktig og særdeles gunstig for alle, men spesielt for eldre personer som i stedet for å la sine barn arve boligen i Spania heller gir sine eiendeler i arveforskudd mens de fremdeles lever og på den måten reduserer eller ganske enkelt eliminerer enhver arveforskuddsskatt på transaksjonen.

Man må likevel ikke glemme at det finnes andre skatter utenom arveskatten / arveforskuddsskatten som anvendes ved arv og arveforskudd. Ved arveforskudd gjelder blant annet den kommunale Plus-valía skatten og inntektskatten på inntekt for ikke-residenter, også kalt inntekts- plus-valía. Ved arv må kun den kommunale plus-valía-skatten betales.

Hvis du er i tvil så ikke nøl med å kontakte ditt advokatkontoret for å få svar på dine spørsmål og dra nytte av disse nye og særdeles gunstige skattefordeler så snart som mulig. Det er ikke utenkelig at en del av disse gunstige skattelettelser blir utsatt for endringer av valenciaregionens skattemyndigheter tatt i betraktning at disse skattelettelsene har utløst et rent skred av arveforskudd fra foreldre til barn de siste måneder.

Euro Abogados Costa Blanca er et av de advokatkontorer som står til tjeneste.