Vi har 48 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Norske ildsjeler bak rusprosjekt i Albir: -Camilla Tafjordsstiftelsen til kirkesentret

Written by
Åse-Jill Moe og Trude Kristin Haugen står bak det rusforebyggende tiltaket ved kirkesentret i Albir. Åse-Jill Moe og Trude Kristin Haugen står bak det rusforebyggende tiltaket ved kirkesentret i Albir.

De to norske sykepleierne med spesialkompetanse på rus, Åse-Jill Åse-Jill Moe Myklebust og Trude Kristin Haugen , arrangerer i april foredrag for elever og pårørende i Albir. Frode Tafjord bak Camilla Tafjordstiftelsen kommer i den forbindelse til Costa Blanca.

De to andre norske skolene har takket nei. Frode Tafjord reiser i Norge land og strand rundt for å holde foredrag etter at han mistet sin datter i rus for sju år siden. Han arbeider også opp mot politikere.

Trude Kristin Haugen (34) er fra Skodje utenfor Ålesund og utdannet sykepleier. Før familien flyttet til Alfaz del Pi, arbeidet Trude Kristin 7 år i rusomsorgen i Norge. Åse Jill Moe er i likhet med samarbeidspartneren utdannet sykepleier. I Norge var hun ruskonsulent for NAV. Hun arbeider nå med masteroppgave innen samme tema. Åse-Jill er også NADA-akupunktør, en metode som skal hjelpe rusavhengige og pårørende. Deres brennende engasjement og solide bakgrunn gjorde at de bestemte seg for å få Frode Tafjord til Costa Blanca. Et skår i gleden er det at bare en av de tre norske skolene sa ja. Mens den norske skolen i Albir så verdien, avslo de to andre.

Dermed blir arrangementet foreløpig holdt kun ved kirkesentret i Albir. Tirsdag 14. april klokken 1500 arrangeres det foredrag for for ungdomskoleelevene ved den norske skolen i Albir. Dette finner sted på sjømannskirken i Albir. Kirken stiller velvillig lokaler til rådighet. Foredraget er et ledd i læreplanen og det er derfor obligatorisk for elevene. Skolene betaler for elevene. Torsdag 16. april klokken 1900 samme klokkeslett kan foreldre og andre interesserte nyte godt av Frode Tafjords gripende og nyttige foredrag. Også dette holdes på kikresentret i Albir. Her blir det lett servering. Foredraget blir økonomisk støttet av kirken og familieveiviseren i Albir, men sponsormidler kommer allikevel godt med, sier de to.

TO SKOLER TAKKER NEI

Hverken den norske skolen i Alfaz del Pi eller i Torrevieja er med på å støtte tiltaket.

Rektor Knut Lithell ved DNSCB i Alfaz svarer at skolen ved flere anledninger har hatt gode foredragsholdere med engasjerende formidlingsevne. -Om dette har medført at ungdom starter eller slutter med rus, er nok heller tvilsomt. Det er uansett vanskelig å måle noen effekt. Det er beregnet 10 euro pr. elev for elevene på ungdomstrinnet og videregående og at dette vil utgjøre 1500 euro for skolen. De velger heller å bruke pengene på annet, sier han.

Ved skolen i Albir begrunner man derimot sin støtte med bakgrunn i både læreplanen pluss og et godt rusforebyggende tiltak.

CAMILLA TAFJORDSSTIFTELSEN

Frode Tafjord fra Ålesund mistet sin datter Camilla i rus for syv år siden. Etter dette har han viet sitt liv i kampen mot rus. Han holder foredrag på skoler såvel som for pårørende.

Det er en gripende seanse å overvære foredraget med Tafjord som starter med at han foreller om ei kreativ og flink jente som hadde livet foran seg. Under foredraget får vi se Camilla fra hun var en liten pike og frem til livets siste slutt, bare 24 år gammel. Bildene han viser frem gjør stort inntrykk. En liten pike i kjole, blid og søt. Senere flink og kreativ. Nysgjerrig på livet. Og med planer for det. Et liv som kunne gått bra, men endte så tragisk. Bildet som Camilla malte i rus er også sterkt. Det viser Camillas øye med gråt i seg. Hun er tilskuer til det glade og fargerike livet utenfor. Dette er et liv som Camilla formidler at hun ikke kan ta del i. Hun er fanget i rusens klør. Bildet ble malt i rus.

-Vi greide å få Camilla inn til behandling ved Veksthuset i Molde. Hun kom faktisk frisk ut. Vi fikk jenta vår tilbake. Frode Tafjord er selv berørt under foredraget, for en stund så alt veldig lyst ut: -I to år etter behandling gikk det bra. Camilla strålte. Hun ble gravid og så virkelig frem til å bli mor. Men så mistet hun barnet. På samme tid stoppet NAV å utbetale husleie. Camilla havnet i et hybelhus hvor andre misbrukere bodde. -Hun satt i sofaen hjemme hos oss og gråt sine fortvilte tårer. Det tok ikke lang tid før rusen atter tok henne. Lillejulaften for sju år siden stod jeg ute og spylte da presten ankom. Da skjønte jeg at Camilla var død, sier han stille. Etter den tid har Frode Tafjord viet sitt liv til rusforebyggende arbeid gjennom Camilla Tafjordstiftelsen.

FLERE TUSEN TILHØRERE

Tilsammen har flere tusen skoleelever og pårørende hørt det gripende foredraget om Camilla Tafjord.

For disse fremhever han at de må ta egne valg. Han presierer også at når andre mennesker vet at en ungdom lefler med narkotika, må de varsle pårørende.

-Det viser seg at flere vissste at Camilla hadde begynt med hasj. Men ingen tok en telefon for å varsle oss, forteller han sårt.

MÅ TVANG TIL

Frode Tafjord er også helt klar på at tvang bør brukes som virkemiddel. -Rusavhengighet er en sykdom. Da må det offentlige gripe inn ved tvangsbehandling. Det kan redde liv, påpeker han.

Frode Tafjord har også invitert unge til å skrive sine tanker etter foredraget. Historier fra ungdommer har gjort inntrykk på ham. Materialet sendte han i sin tid til Siv Jensen.

-Det er mye ugjort i ruspolitikken. Ansvarlige myndigheter må høre det fra folk som har opplevd det på kroppen, avslutter han. Han er på vei til Kristiansund i dag. I morgen skal han et annet sted. Frode Tafjord er for det meste på farten i rusforebyggende arbeid. I april setter han altså kursen mot Albir. Traileren om stiftelsen ligger på youtube under “En rose i snøen”.