Vi har 58 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Stortingsrep Henrik Asheim: Norge vil samordne seg med EU-forsvaret i nord

Written by Redaksjonen

Sett Utenfra møter Henrik Asheim under et møte hos Costa Blanca Høyre. Han har nettopp holdt en innledning, og svart på spørsmål fra salen; før vi, som lokal nordisk presse, slipper til;


Regjeringen kaller sine reformer for modernisering, mens andre kaller dem for sentralisering. Din kommentar?

Det er motsatt; hvis vi ikke tilpasser oss til de oppgaver vi har, blir de ikke utført, eller må gjøres av andre. Politireformen er f.eks. et resultat av 22.juli og Behring Breivik; og kommisjonen som etterpå beskrev hva som skal til for å løse store, plutselige utforinger.  Et annet eksempel er at høyskolene nå er slått sammen slik at NTNU’s høye kompetanse kommer andre til gode, f eks i Gjøvik.

 

Hvordan skal Norge forholde seg opp til utviklingen av forsvarssamarbeidet mellom andre nordlige grensestater til Russland innenfor EU? Skal vi delta?

USA har sagt at de står bak NATO. Vi vil øke vårt forsvarsbudsjett til 2% av BNP. Samtidig er vi tjent med å samordne oss og samarbeide med andre grensestater (Uthevet av red.).

 

Dere skal øke forsvarsbudsjettet til 2% av BNP. Hva skal de ekstra pengene gå til?

Dette er allerede planlagt av Forsvarssjefen, så det blir nok til gode og høyt prioriterte formål.

 

Hvordan vil man forholde seg til at fylker og kommuner nå ser ut til å få svært ulike størrelser?

Forskjellig størrelse gjør at interkommunalt samarbeide fortsatt blir nødvendig. Dette er en nødløsning; de folkevalgte mister makt, og det blir mindre oversiktlig, og kan ikke så godt kontrolleres. Likevel er dette bedre enn at staten overtar de minste enhetenes oppgaver (slik som i Sør-Europa for små kommuner og regioner; red.anm.)

 

Flypassasjeravgiften – dere vil sløyfe den og erstatte den med noe annet.  Hva da?

Den virker ikke etter hensikten. Vi vil ha noe mere miljøvennlig – denne avgiften er på fly generelt og gjør ikke forskjell på det som er miljøvennlig og ikke.  Luftfart er generelt vanskelig å regulere internasjonalt – bl a kom den ikke inn i Paris-avtalen som jo generelt regulerer CO2-utslipp på verdensbasis.

 

Alderspensjoner – hvorfor fastholde modellen som gir realnedgang (nedgang i kjøpekraft) for pensjonistene? Dette har jo Costa Blanca Høyre tatt opp med Høyre sentralt.

Dette er en utilsiktet og uønsket virkning av regelverket rundt pensjonsreguleringer, og vil bli vurdert endret.

 

Vil staten gå sterkere inn i å fremme eksport av norske jordbruksprodukter, i og med de store ubrukte kvotene Norge har i forhold til EU, og også overfor mange andre åpne markeder?

Dette kjenner jeg nok ikke til.  Ingen politiker kan alt!

 

Siden det ikke er enighet om norsk utenrikspolitikk (EU/EØS, inklusive forsvarssamarbeidet innen EU), er det jo en fare for russisk innblanding til fordel for dem som vil svekke båndene til EU/EØS, og særlig mot dem som vil styrke disse båndene.  Hva gjøres for å forebygge dette?

Detaljene er nok svært så hemmelige – men jeg kan forsikre om at vi er årvåkne og beredt!

 

Snart kommer hundretusener flere nye akademikere ut av høyere utdannelse enn før. Hvordan skal man få sysselsatt denne bølgen av dyktige unge mennesker?

Jeg tror ikke på noen statsinsentiver til flere akademikerarbeidsplasser – selskaper som Kongsberg eller Telenor. Men Norge har jo f.eks. Europas billigste ingeniører, og jeg tror dette vil tiltrekke seg tilstrekkelig med interesse fra internasjonale arbeidsgivere; i tillegg til det som allerede finnes i Norge av vekst for denne gruppen.

 

Gode lærere skal ha god lønn? Nå videreutdanner dere jo ca 5000 i året; hva skjer når de kommer tilbake og vil ha økt lønn?

Dette er det alt regler for – ja de får høyere lønn; og barn og unge bedre utdannelse. Samtidig går jo mere kommunale penger ut, og da blir det mindre plass til byråkrati/rådhus – et argument for større og færre kommuner.

 

Hvorfor fortjener Regjeringen å bli gjenvalgt?

For å kunne fortsette med reformene. Politi, forsvar, kommuner, fylker, helse, samferdsel etc. For å kunne modernisere Norge for å møte en tid når vi må klare oss med mindre oljepenger.  Alternativet er ikke bare å stoppe reformene, men faktisk å reversere dem.

 

Hva betyr Costa Blanca Høyre for Høyre generelt?

 

CB Høyre er kjempeviktig. Mange nordmenn bor ute, og kan engasjerer seg her. For oss er det svært viktig med tilbakespill fra CB Høyre. Nordmenn ute ser andre forhold, og kommer med andre kommentarer, enn det nordmenn hjemme gjør. Så vi kan plukke opp gode ideer, vi som kommer på besøk.  I tillegg kan dette valget bli svært jevnt, og da kan nordmennene her nede faktisk avgjøre hvem som vinner.

 

Se også Henrik Asheims gjennomgang på møtet av det vitigste i den politiske situasjonen i 2017

Les også:

Reis med bil gjennom Europa; Norden-Spania

Frisk mage, spist mye og tungt?

Streik mot Norwegian i Argentina - og om billigbilletter til Argentina - reis fra november 2017

Arild Olsen har klart å etablere sin egen arbeidsplass i Spania, og som nå ekspanderer

Kjærlighetens hemmelighet - tør du røpe alt til din kjære? Elena gjorde det, hva ville han si?            

Når du ser rødt