Vi har 75 gjester og ingen medlemmer på besøk.

NAV/EØS: Ikke lov å nekte utreise uten lov og dom!

Written by

Gjør din plikt og krev din rett. Når man ble sperret inne bak grenser, reiste mange ut på trass, og ble fengslet for det. Det er ikke EØS, men norske politikere, som har tatt feil, mener vi.

NAV-sak gjelder frihet – men også plikter - for arbeidsløse og syke

For å ta frihetskravet først. Vi er alle blitt vant til å kunne reise rundt i hele Europa, og mange både jobber og studerer uhindret av myndigheter. Enklere er det blitt også, med fri roaming på telefonen. Kan vi tenke oss tilbake til en tid hvor man måtte ha pass og valutakvote for å få lov til å reise utenlands? Det er faktisk bare en generasjon siden, men utviklingen har gått fort, og i dag ville de fleste reagere om de ble hindret i en tur til Dublin eller Alicante.

Men syke og arbeidsløse i Norge har ikke hatt denne friheten. I opptil fire år har de i praksis hatt utreiseforbud. Fire år innesperret; det er en nesten en halv drapsdom det!
For slik har det føltes for dem som faktisk har fulgt det ulovlige forbudet. Fra Oslo var det lov å ta Color Line til Kiel (norsk rederi!), men gikk man i land, ventet fengsel hjemme om man ble angitt. Hvilken følelse gir det å sitte å glane inn på land i Kiel mens båten ligger ved land, og vite at man har forbud mot å bevege seg inn på tørt land? Fire år med utreiseforbud. Er det rart at mange saboterte, og noen av dem ble tatt….og så havnet i fengsel. Disse hadde jo da i alle fall følt friheten ved å kunne bevege seg før de ble satt bak enda trangere grenser.

Tilbake til Danmarksturen! Tok man Stena-line, var man mulig fengselsfugl fra det øyeblikk man gikk om bord. Det er nemlig svensk territorium. DFDS til Danmark var like «ulovlig», og straffbart om myndighetene stod og tok imot deg ved hjemvending til Oslo.

EØS/EU har betydd utvidet radius for folk flest, og det skal vi være glad for. Syke/arbeidsløse i Oslo har alltid kunnet reise en tur til Kirkenes i nord; men Alicante i sør, nei det er utlandet det!

bak piggtråd

Plikt for arbeidsløse – å skaffe seg jobb

Politikere i SP og Frp (den EU-kritiske høyrefløyen der) prøver å gjøre tilstedeværelse i Norge til en dyd for å skaffe seg jobb. Men hvorfor er det da greit å dra til Kirkenes og ikke til Alicante?

Arbeidsløses NAV-plikter er kurs….om å skrive CV, og å skrive søknader, samt å stille på jobbintervjuer. NAVs kurser er alltid i Norge, selvsagt. Da må man være til stede. Jobbsøknader skrives i våre dager like gjerne i Alicante. Internett er minst like godt der som i Kirkenes!

Dessuten finnes det et stort arbeidsmarked for skandinaver i Spania, og innenfor EU/EØS er det jo fritt frem å jobbe! Etter å ha produsert en bunke jobbsøknader, trenger man å komme seg – og da er spanske strender et godt alternativ…..Dette som et stikk tilbake til en av politikere som rakker ned på jobbsøking fra Spania.
Selvsagt kan man søke jobb over hele Europa, ikke bare i Spania eller i Norge. Den friheten har man, og den skal man ikke stenges ute fra.

Jobbintervjuer må man stille opp på når man får dem, enten de er i Norge eller Spania. Vi vil anta at det går langt flere fly til Alicante enn til Kirkenes, og prisnivået på flybilletter er fortsatt akseptabelt, så arbeidssøkere kan bevege seg fritt i så viktig oppdrag!

i fengsel

Plikter for de syke – behandling og diagnose

Naturligvis har også syke plikter som motydelse for NAV-penger. De skal utredes og behandles, og eventuelt få en diagnose eller flere.

Dette er beklageligvis en langdryg prosess, hvor man ofte må vente i månedsvis for å komme inn til spesialister. I den ventetiden kan man jo egentlig være hvor som helst rent praktisk. I virkeligheten er det greiere å være i varme, hyggelige strøk; mange blir bedre i varmen. I det minste blir humøret bedre, og helse og humør henger sammen!

Kort sagt; EU/EØS har rett; ingen grunn til å sperre inne de syke/arbeidsløse.

Brexit betyr flere fengslinger av syke og arbeidsløse?

EU/EØS har alt sikret friheten til syke og arbeidsløse til å bevege seg utenfor Norges grenser. Dette til tross for at mange politikere nå forsøker å sabotere EØS’ regelverk.

Sett Utenfra ville heller utvidet friheten, og det er særlig Brexit vi har i tankene. Etter Brexit gjelder jo ikke bevegelsesfriheten for Storbritannia. Dit kan syke/arbeidsløse ikke lenger reise etter Brexit er gjennomført. Så om det er en syk i vennegjengen, og gjengen tar denne med seg – ja, da truer fengsel ved retur. NAV ser alt, man har tilgang til mobil og kort, så det er liten utsikt til å slippe unna.
Derimot går det greit å dra til Dublin. Pass da på at flyet ikke er registrert i England, for det er f eks mange av Norwegian’s fly. Da er flyet engelsk territorium – og deretter er det «gå rett i fengsel».

 

SV i ro – FRP og SP ut mot de arbeidsløse/syke

Mens FRP’s høyrefløy samt SP protesterer og prøver å finne en bakvei til å stramme inn igjen, er det helt stille fra SV – et parti som jo ellers er ivrig etter å protestere mot alt fra EU/EØS. De ser kanskje at det er friheten til mange mennesker dette gjelder. For dem som ikke kan gå i land i Kiel, for eksempel.

FRP argumenterer med at det kun er en midlertidig tilstand å ha reisenekt. Men fire år da – er det midlertidig? Skulle da studenter også nektes å reise, for å studere er også midlertidig. Hele livet er i grunnen midlertidig; skal friheten derfor oppheves?

Trenger man fortsatt å kutte i syke og arbeidsløses inntekter?

Regjeringen legger opp til å kutte i inntekten til syke og arbeidsløse (AAP) – og bruke innsparingen til å følge opp klientene bedre.

Nå stiller den saken seg kanskje annerledes. Når syke og arbeidsløse ikke skal sperres inne i Norge lenger, kan den kapasiteten som nå anvendes på å overvåke disse menneskene, flyttes over til andre avdelinger, for å hjelpe dem til rette. Da faller begrunnelsen for kutt i ytelsene bort? Eller er det bare slik at man vil kutte for å kutte? Det skjedde jo med de uføre. Man «la om skattesystemet» for dem, og det skulle ikke dra inn noe netto. Men det endte med et milliardtap for de uføre; og de pengene har de uføre ikke fått tilbakeført. Da må det være tillatt å spørre om innstramningene er en tilsiktet usosial politikk.

bak gitter

Har fengselsoppholdene skapt reelle kriminelle av de arbeidsløse?

Mange arbeidsløse har sendt mange søknader, men får ikke jobb. De blir utsortert i arbeidsmarkedet, for å si det slik. Så blir de mest opposisjonelle og reiseglade av dem satt i fengsel, hva skjer da? De treffer jo der på «reelle kriminelle» f eks narkotikasmuglere. Kan det tenkes at disse frister med «lettjente penger» - og en «jobb» hvor det å være fengselsfugl er en fordel? Siden det har gått over så mange år – og gjelder så mange – så har forskere som leser dette herved fått et innspill: Har EØS/NAV-skandalen skapt reelle kriminelle, som blir dømt for andre forbrytelser senere, etter at de er sluppet ut for første dom, den for reiseaktiviteten?

Istedenfor å innskrenke friheten, ønsker Sett Utenfra å utvide den. Gjør din plikt og krev din rett, mener vi.

Vi er også litt undrende i forhold til FRP. Dette er et parti som i mange år har hatt et sterkt anker i Spania. Vi hadde ventet en annen holdning til saken fra akkurat det partiet.