Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Dramatikk på norskegrensen ved Svinesund

Written by

24.7 2015 parkerer Fru Flytts flyttebil pent og pyntelig på den norske tollstasjonen på Svinesund, på E6, mellom Gøteborg og Oslo – for å dokumentere overfor tollen slik flyttebiler skal.

Firmaets eier Sergio Coada og sjåføren går ut av bilen. Eieren har en liten koffert i hånden som inneholder alle fraktbrev, samt bestillinger på returfrakt tilbake til Spania.

Så blir han arrestert. Bilen blir sjekket grundig, men sjåføren får kjøre den videre inn i Norge; det er intet galt. Men Sergio Coada blir fengslet, kofferten – og hans mobiltelefon inndratt. I fjorten dager er han uten forbindelse med omverdenen, forteller han til Magasinet Sett Utenfra.

Forrige gang Fru Flytt var i Norge, i juni 2015, gikk turen gjennom tollen greit. I ettertid avdekket politiet at et flyttelass inneholdt narkotika. Fru Flytt hadde – som reglementert – åpnet alle kasser, men øverst i narko-kassene lå det et lag med glass godt innpakkede bobleplast. Narkotikaen var gjemt under, forteller Sergio Coada. Han har hørt om narkotikaen i etterhånd, sier han – det er derfor han vet om den.

Sjåføren er nå på egen hånd på vei inn i Norge. Han snakker kun spansk. Han vet heldigvis hvem som skal ha lasten, og han klarer å få satt den av. Det er for øvrig ingen lett oppgave, når man er alene.

Idet flyttebilen forlot Svinesund, er det hektisk aktivitet i hjemmet hos Kaja Finne og Paal Hovden. Alt skal bli ferdig til flyttebilen kommer neste morgen; og etter den har vært der, kommer vaskefolket. Huset skal overleveres, og husselgerne ser forventningsfullt frem til en hyggelig tilværelse i Spania. Hvorfor akkurat Fru Flytt? De har fått firmaet anbefalt av kjente; Fru Flytt har vært på veien i mange år. Først med nå avdøde Fru Flytt. (I flyttebransjen dør man forresten ikke. Man «flytter for godt»…) Etter hennes bortgang overtok hennes mangeårige medarbeider Sergio Coada. Han har drevet med flytting i seks år, og hittil har alt gått greit.

Men ikke nå. Heldigvis har Sergios bror i Spania oversikt over hvor laster skal hentes, og han ringer samme kveld til vår uheldige familie. Han håper Sergio fort kommer løs og får hjulpet til med innlastingen. Etter flere løpende telefoner utover neste dag innser han at dette neppe skjer i tide, og at sjåføren ikke kan ta et så stort lass alene. Så han ber til slutt vår familie om å finne et annet flyttebyrå.

Etter at alle mottagere har fått sitt lass, setter sjåføren flyttebilen fra seg, og tar tog ned til Spania. Først i august blir bilen hentet.

Dessuten måtte de finne nytt flyttebyrå selv – noe som også var vanskelig midt i fellesferien. Sergio svarer ikke på epost med spørsmål om tips om hvem som kunne ta jobben (fordi han er i fengsel). Det er midt i fellesferien, og vår familie finner til slutt et annet velrenommert selskap, ØTS; de skjønner situasjonen og på kort varsel klarer de å riste sammen et lag som tømmer huset. Deretter blir flyttelasset plassert på lager i en overgangsperiode.

Da er det for sent for vaskefolkene. Så familien må vaske 200 kvm selv. De gjør så godt de kan; heldigvis er huskjøperne forståelsesfulle over at det ikke kan bli topp vaskefaglig kvalitet på jobben. Så var det dette med norske og spanske priser da! Det norske selskapet – som måtte stille opp på sparket – kostet 20 000 NOK mer enn spanjolene. Dette er et tap som de søker dekket.

Sergio Coada forklarer at intet forsikringsselskap dekker slike tap. Politiadvokat Anders Wiig i Halden forklarer at transportører generelt har et ansvar for det de transporterer, men hvis smuglergodset er åpenbart gjemt for transportøren, kan kun den som står bak flyttelasset, bli ansvarlig. Sergio Coada forteller at hans advokat sier at det er spesielt at eieren av firmaet, og ikke sjåføren, blir arrestert. Han mener politiet ikke visste hans rolle da han ble arrestert; sjåføren kunne ikke gjøre rede for seg (han snakket kun spansk), mens Sergio Coada snakker engelsk.

De som mottok transporten i juni ender selvsagt for retten. Juridiske kilder Magasinet Sett Utenfra har snakket med, forteller at den uheldige flyttefamilien kan stille sitt krav der, mot dem som jo til slutt er ansvarlig for skaden. Eller i en egen erstatningssak. Kravet må selvsagt stilles på formelt riktig måte. Sergio Coada håper også at flyttefamilien får erstatning. Han håper også på erstatning selv; han tapte mye forretning på affæren; og 14 dager i fengsel er ikke OK, særlig mangelen med kontakt med familie.

Vil han endre rutiner etterpå, slik at flyttelass kan hentes selv i en slik situasjon? Det forsikrer han. Fru Flytt er liten og ubyråkratisk, men etter en slik opplevelse vil han sørge for back-up om noen skulle lure ham en gang til, sier han. slik at last likevel kan hentes. Han hadde aldri tenkt på muligheten før – men når han nå skjønner at slikt er en liten, men dog eksisterende risiko, vil han selvsagt sikre seg.

Vår familie sendte omgående eposter for å oppdatere Fru Flytt om situasjonen, men fikk ikke svar. Først fordi Sergio ikke hadde tilgang til internett i fengselet – men også etterpå. Først i september fikk de svar, og da etter familien hadde truet med å gå til pressen. Hvorfor? Sergio sier selv at han nesten ikke husker noe av månedene august måned; fengselsoppholdet var et sjokk for ham, og han var helt utenfor etterpå og gikk i terapi. Forbrytere er jo forberedt på muligheten for fengsel; men Sergio forteller at for ham var det som et lyn fra klar himmel som slo ham ut. Uansett gikk dette ut over vår familie. Et stressmoment i en allerede kjedelig situasjon. Sergio håper at både han selv og flyttefamilien får erstatning for tap og tort og svie. Hans norske advokat mener at Sergio har en god mulighet.

Magasinet Sett Utenfra fikk vite om saken fordi den forsmådde flyttefamilien sa ifra. Følgen er at de nå vet en måte de kanskje kan få dekket sitt tap. Opplever du en tjeneste, eller produkt, som ikke fungerer for deg?Ta kontakt med oss; bak ditt problem kan det godt ligge en spennende historie.Og kanskje løser det seg. Vi er på forbrukernes side - også de som driver seriøs næring langs kysten er interessert i at ting foregår ordentlig. Det finnes nemlig dem som driver useriøst og ødelegger for de andre næringsdrivende. En useriøs holdning vil merkes både hos kunder og i andre forhold, slik som i forhold til myndigheter. Men en sjelden gang kan det jo være at mangel på god leveranse skyldes det som kalles «uoverstigelige hindringer» - slik tilfellet ser ut til å være når det gjelder Fru Flytt. I dette tilfelle ser det ut til å være en rekke uheldige omstendigheter som har slått til samtidig.