Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Spania og Norge; ulik fremgangsmåte for å sikre vekst

Written by

MYNDIGHETENE I NORGE OG SPANIA har det felles at de tenker på hvor vekst fremover skal komme. Men der stopper likheten, som vi skal se under.

Selvsagt er det så nå at Spania trenger hver eneste arbeidsplass de kan få; og derfor går grundig til verks. Men også Norge trenger nye arbeidsplasser for å bli mindre avhengig av oljen.

Visepresident og nummer to i administrasjonen i Valencia-regionen, og leder av Partido Popular i Alicante-provinsen, José Ciscgar, svarer slik når vi spør ham hvordan landbruket skal øke produksjonen;

«Vi bygger en høyhastighetslinje fra den franske grensen ned til Murcia. Så bygger vi kanaler for å overføre vann til våre landbruksområder. Dermed kan landbruket øke produksjonen og anvende godsvogner nordover til markedene; raskere og billigere enn trailer.» Dette innebærer at han fortsatt ikke har produksjonen på plass, og markedet er jo heller ikke der for de nye produktene; enten må den spanske markedsandelen i Europa øke; eller så må man jobbe med å øke totalmarkedet. Jernbane og vanningskanaler ordnes nå; så tar man markedet etter hvert.

Norge har tatt en tilsvarende beslutning for fisk; oppdrettsnæringen skal femdobles fremover. I Stortingsmeldingen er man svært detaljert på hvordan dette skal ordnes rent produksjons- og miljømessig. De transportmessige sidene er ikke belyst. Dette fordi temaet hører inn under et annet departement, ifølge meldingen.

Sett Utenfra spør Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FLH) hvordan man tenker rundt transport av all denne nye fisken;

«Så langt er vi ikke kommet ennå. Det er mange ting som må på plass for å få til veksten. Vi har imidlertid ikke tradisjon for å tenke utover lokale strekninger for vei i Norge.»

Hvor god tid har dere på å transportere fisken ned til kontinentet?

Vi har dårligere tid for fisk enn for grønnsaker. Ingen har så dårlig tid som en død laks, heter det seg i bransjen. Vi eksporterer en økende andel av fisken fersk. Men vi kan jo fryse den inn også, og selge frossen.

Frossen fisk er jo billigere til forbruker. Har dere regnet på om fersk fisk gir så mye ekstrainntekt at det er verdt å investere i raskere transport. Eller hvor mye salget ville øket med ferske produkter. Eller hvor mye lavere enhetskostnader for transport (ved jernbane) ville betydd for dere?

Nei, dette har vært utenfor vår rekkevidde uansett. Men husk at Norge ikke har tilgang til Infrastrukturfondene som hjelper til med utbygging av høyhastighetsbaner og motorveier i Europa. Sender dere med jernbane nå?

Ja, fra Narvik i Nord-Norge; da gjelder det å kjøre trailerne dit, og så derifra med tog – gjerne østover; dette er en fin løsning.

Høyhastighetstog har jo vært utredet i Norge. Meldte dere inn næringens behov for å transportere raskt, f. eks fra «fiskehovedstaden» Ålesund i Sør-Norge?

Nei, som sagt tenker vi ikke transport og logistikk strategisk. Dette har vært overlatt til den enkelte eksportør.

Lise Mangseth er markedssjef i Norges Råfisklag og er ansvarlig for samordning av markedsføring for merkenavnet SKREI; den aller beste torsken som fanges i Lofoten i nord i løpet av en hektisk sesong tidlig på året. Hva sier hun om transport:

«Dette er overlatt til den enkelte produsent; samt til bransjeorganisasjonen»

Fiskebutikker i Spania og restauranteiere melder om produkter som ikke er helt patent ved ankomst, og det som er bra, har ikke mye salgstid igjen?

Vi har vært i Madrid og inspisert, og SKREIEN var i god tilstand der. Men når det gjelder skreileveren, som hører med i et tradisjonelt skrei-måltid, så er dette et svært ømfintlig produkt. Men den kan man kjøpe hermetisk.

Oj, tenker vi – vi ser for oss noen av de avanserte restauranteierne på kysten varte opp med hermetikk til et luksusmåltid. Åge Folkestad i Restaurante Casa Vital i Altea rynker på nesen og erklærer overfor Sett Utenfra at hermetikkbokser ikke har noe på hans restaurant å gjøre. Og våre fiskehandlere må jo også forte seg med å få solgt fisken før den ikke kan selges lenger; de skulle gjerne hatt enda ferskere vare og flere mulige salgsdager…. …vi vender oss til Linda Hofstad Helleland, som er leder av Transportkomiteen på Stortinget, og en svært mektig person i denne sammenheng.

Tenker dere slik Partido Popular gjør i Alicante rask og billig jernbanetransport er viktig for å erobre markeder?

Nei, transport hos oss er å sikre trailere gode veier fra fiskemottak og frem til nærmeste gode hovedvei. Ellers har vi nok av oppgaver innen transport; det er mye ugjort å ta igjen, f.eks rundt Oslo.

Partido Popular er jo deres søsterparti. Dere har likevel ganske ulike tanker?

De har en annen situasjon, og for oss det ligger nok mange tiår frem i tid å tenke som de gjør.

Vår oppgave i Sett Utenfra er å spørre; å ta opp utfordringer. Vi tror at Norge ikke har noe valg; om man skal femdoble salget av laks (og mye annet) – må fersk laks frem raskt, og da må transportmidlene være der. Fly er jo for dyrt for laks. For Norge er dette en ren investering som bør undersøkes; det å investere slik Spania gjør; i jernbane som gir billig, miljøvennlig og superrask transport frem til markedene som også gjør det lettere å øke salget. Og – tilsvarende som i Spania – så burde banen bygges før produsentene har den nye laksen klar.

Investeringsmidler – for det som lønner seg – mangler jo ikke. Men gnisten er ikke den samme som i Spania.

Kanskje burde Stortinget invitere José Ciscgar for å redegjøre hva man gjør for å øke eksporten?