Vi har 45 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Pensjonen fra fripoliser blir halvert på 30 år!

Written by Redaksjonen

Har du en fripolise? Denne gir deg garanterte pensjonsutbetalinger. Men du har ingen garanti for at disse pensjonsutbetalingene blir regulert i takt med inflasjonen, sier Bjørn Erik Sættem i Storebrand.  LO, Pensjonistforbundet og pensjonsleverandørene vil endre regelverket for fripoliser, slik at disse kan få bedre regulering fremover.

 Vi spør kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand hvorfor tjenestepensjon fra fripoliser ikke reguleres opp i takt med inflasjonen.

- Først er det viktig å vite hva en fripolise er: Det er en pensjonsrettighet du får når du slutter å jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Du får også en fripolise hvis bedriften har byttet fra ytelses- til innskuddsordning. I dag har rundt én million nordmenn fripoliser, til en samlet verdi av over 250 milliarder kroner.

Fripoliser er kompliserte pensjonsprodukter, som kan være vanskelige å forstå. Fripoliser utgjør likevel en viktig del av pensjonen for mange, og dersom du har en fripolise er det vel verdt å bruke litt tid på å sette seg inn i den.

På kontoutskriften fra fripolisen, eller på leverandørens nettside, kan du finne det årlige pensjonsbeløpet som du er garantert utbetalt fra 67 år og livet ut. Denne fremtidige årlige utbetalingen inkluderer allerede en forskuttert minsteavkastning, som i snitt er ca 3,5%. Det er kun avkastning utover dette som vil kunne øke den garanterte pensjonsutbetalingen.

Den forskutterte minsteavkastningen kalles også rentegaranti, eller beregningsrente. En måte å se det på er at bedriften som i sin tid betalte for pensjonsopptjeningen fikk en rabatt på premien, fordi man ved fastsettelsen av denne tok hensyn til fremtidig avkastning. Først når denne "rabatten" er betalt, kan avkastningen brukes til oppregulering av de garanterte pensjonsbeløpene.

Taper kjøpekraft

Med en forventet prisstigning i samfunnet på 2,5 prosent årlig, vil kjøpekraften til den garanterte pensjonsutbetalingen halveres på ca 30 år.

Sættem understreker at vi her snakker om garanterte fripoliser, og ikke innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, hvor pensjonsbeløpene ikke er garanterte og avhenger av avkastningen i finansmarkedene. I disse produktene er det ikke forskuttert avkastning for å gi premierabatt til arbeidsgiver. All avkastning som oppnås vil dermed gå til å øke pensjonsutbetalingene.

 

Så fripoliser inneholder ingen mulighet for justeringer med dagens rentenivå?

- I liten grad. Med dagens lave renter, og utsikter til lave renter lenge, er det svært krevende for Storebrand og andre pensjonsleverandører å skape en avkastning som overstiger den garanterte. Selv om avkastningen skulle bli høyere, vil det overskytende i hovedsak bli satt av til å styrke bufferkapitalen.

Over tid vil en eventuell renteoppgang og høyere buffere kunne gi grunnlag for økt aksjeandel, og dermed også oppregulering av pensjonsbeløpene.

rente

Hvorfor øker ikke Storebrand andelen aksjer i fripoliseporteføljene? Da vil jo avkastningen kunne bli høyere enn den garanterte?

- Øker vi aksjeandelen, øker vi også risikoen for negativ avkastning. Og en eventuell negativ avkastning er det Storebrand som må dekke, siden kundene har krav på sin årlige avkastning uansett. Den risikoen kan ikke vi som privat børsnotert selskap ta. Derfor ligger nå aksjeandelen i vår fripoliseportefølje på kun fire prosent. Resten er plassert i obligasjoner, og noe i eiendom.

 

Er plasseringen i obligasjoner pålagt av myndighetene?

- Nei, men det virker jo slik i praksis. Vi er pålagt å gi en årlig rentegaranti til kundene, og da kan vi ikke ta mye risiko med pengene. Da må vi velge sikre plasseringer som gir lav avkastning. Jeg pleier å si at garantert avkastning betyr garantert lav avkastning. Egentlig hører ikke ordet "garanti" sammen med "pensjon", siden pensjon er langsiktig sparing, og slik sparing skal skje hovedsakelig i aksjemarkedet. Og i aksjemarkedet får man som kjent ingen garantier.  

 

Dere vil endre dette systemet?

- Ja, sammen med LO, Pensjonistforbundet og resten av bransjen. Det har vært en debatt i spaltene til Dagens Næringsliv i vår om dette, og mange har nå fått øynene opp for den dårlige behandlingen som regelverket påfører de mange fripolisekundene.

Sverige har løst utfordringen, og det kan vi også klare i Norge. Finanstilsynet har argumentert for endringer, men Finansdepartementet har stoppet dette.  Kundene kan fortsatt få garantert avkastning hvert år, men leverandørene kan få mer fleksibilitet når det gjelder å oppfylle denne garantien. På denne måten kan vi se forvaltningen i et lengre perspektiv og ikke bare for ett år om gangen. Da kan vi investere en fornuftig andel i aksjer og tilby bedre avkastning over tid – og på sikt økede årlige pensjonsutbetalingene.

 flexirente

Er det noe pensjonister (og fremtidige pensjonister) kan gjøre mens dere prøver å endre ordningen?

- Er du allerede pensjonist, er det helt ok å ha en garantert fripolise. Da skal du jo bruke pengene om kort tid. Er du yrkesaktiv kan lønne seg for mange å endre forvaltningen av fripolisene til investeringsvalg, hvor du selv kan velge fond og aksjeandel. Dette bør du særlig vurdere om du har mange år igjen til pensjonsalder. Typisk 50 år eller yngre. Andre bør avvente endringer i rammebetingelsene.

 

Oljefondet har en aksjeandel på 60 prosent, som er vedtatt økt til 70 prosent. Kan det være en referanse for hvor aksjeandelen i en fripolise bør ligge?

-Våre 700.000 innskuddspensjonskunder – som ikke har noen garantier tilknyttet sin pensjonsutbetaling - har en aksjeandel som ligger i overkant av 50 prosent. Vår anbefalte pensjonsprofil har en aksjeandel på 80 prosent frem til kunden er 43 år. Deretter trappes den gradvis ned frem mot pensjonsalder. Så, ja, en langsiktig pensjonsportefølje uten garantier bør ha en aksjeandel på nivå med oljefondet.

Husk at det er enorme beløp det gjelder. Kostnaden er at fripolisekunder får en dårlig kjøpekraftutvikling. Bare hos Storebrand gjelder dette verdier for over 100 milliarder og det er lett å regne seg til at bare få prosenter høyrere avkastning over tid vil utgjøre et betydelig antall milliarder i tapt pensjon.

Finansministeren har nå åpnet for å utrede endringer i regelverket. Vi håper det vil føre frem, slik at vi kan forvalte fripolisekundenes midler bedre og mer langsiktig enn dagens regler gjør mulig. Intet ville glede oss mer, avslutter Sættem.

 

For vår del ønsker Sett Utenfra lykke til med å få endret ordningen.

 

Kunne noen av disse artiklene friste?

St. Hans i Alicante by – en opplevelse for livet!

Mysteriet Columbus – hva skjedde egentlig?

«Sex-bomber» gjennom 100 år

700 km som pilegrim; 70 og 17 år! En topp sommerferie!

Paradiset Puerto Rico – som ble tatt av USA fra Spania

Argentinsk biff – du kan ha gourmetrestaurant hjemme!

Spanske naboer på godt og vondt 

Reis med bil gjennom Europa; Norden-Spania

Frisk mage, spist mye og tungt?
Streik mot Norwegian i Argentina - og om billigbilletter til Argentina - reis fra november 2017

Kjærlighetens hemmelighet - tør du røpe alt til din kjære? Elena gjorde det, hva ville han si?           

Når du ser rødt

Stortingsrepresentant Henrik Asheim, Høyre, i intervju om hva som er viktigst foran valget 2017

Spanske sykkelstier venter på deg.