Vi har 38 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Tilbake til naturen – naturvin og økologisk vin

Written by

Innledning

Vin har tradisjonelt blitt ansett som et naturlig, sunt produkt. Men priskonkurranse og merkevarebygging har vært med på å stimulere til økt bruk av kunstgjødsel og tilsetningsstoffer i den moderne vinindustrien. EU har tillatt mer enn 50 ulike tilsetningsstoffer i sin vinproduksjon, stoffer som vi forbrukere vet lite om! Hvilke tilsetningsstoffer har vinen? Hvorfor er de i vinen? Hva gjør stoffene med oss forbrukere?Relevante spørsmål i våre dager! Stadig flere, og da mener jeg ikke bare allergikere og diabetikere, ønsker å få vite mere! Mange land har derfor pålagt merking av tilsetningsstoffer i vin. Jeg ønsker i denne vinspalten å sette søkelyset på de «naturlige» vinene. Jeg ønsker med andre ord å fokusere på de vindyrkerne som (i varierende grad) er opptatt av å gå tilbake til tidligere metoder å produsere vin på og å redusere bruken av kunstige tilsetningsstoffer i sin vinproduksjon. Denne bevegelsen har fått mange nye tilhengere, ikke bare blant vindyrkerne, men også blant oss forbrukere. Økologisk, biodynamisk og natur er i så henseende vindyrkingsbegreper som har fått stadig større aktualitet.

 

Økologisk vin

Bevegelsen startet for alvor i juni 1907 i den franske byen Montpellier. Da protesterte titusenvis av franske vindyrkere mot den negative utvikling innen fransk vinproduksjon. Protestene resulterte den gang i en ny lov som forbød tilsetning av vann i vin, og en mye strengere regulering av sukkertilsetningen i vin.

De økologiske krav er begrenset til dyrkingen av drueplantene og regelverket setter kun en del begrensninger på bruk av tilsetningsstoffer. Det er blant annet ikke tillatt å bruke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler på vinmarkene.

 

Biodynamisk vin

Den biodynamiske bevegelsen startet i 1924, den gang Rudolf Steiner ble spurt om å hjelpe noen lokale bønder med å forbedre jordsmonnet.

Biodynamisk dyrking er en ekstrem form for økologisk vinproduksjon med vekt på jordsmonnets kvalitet. Det handler om å finne en naturlig balanse, at alt; mennesker, dyr og planter må være samstemt og i ett med universet, for å oppnå harmoni.

I tillegg til å produsere vinene økologisk følger vindyrkere rytmen i naturen.

Maria Thuns så-kalender er i så henseende et viktig redskap. Vindyrkerne slår opp i så-kalenderen for å finne ut når de skal plante, så og høste. Arbeidet i vinmarken følger fasene til solen, månen og planetene. Jorden og plantene blir i tillegg behandlet med naturlige preparater og vekstavkok. I vinmarken gjøres arbeidet stort sett manuelt og vindyrkeren søker etter et harmonisk samkvem mellom ugress, blomster, urter og vinstokker. Skadedyr bekjempes med andre dyr og insekter bekjemper insekter. Vindyrkerne fyller hule kuhorn fra døde dyr med kumøkk og pulverisert kvarts, før kuhornene graves ned. Når våren kommer graves de opp igjen og innholdet blandes ut til en væske som siden sprøytes ut over vinmarker og drueplanter. Grunnlaget er med dette lagt for biodynamisk vinproduksjon. Viner som på sitt beste har et større aromaspekter enn andre viner. I tillegg formidler vinene i større grad druenes lokale klima og jordsmonn. De biodynamiske vinene egner seg som oftest ikke for langtidslagring. I tillegg er kvaliteten ofte ustabil over tid og vinene har lett for å oksidere. Biodynamiske vindyrkere tilsetter derfor ofte svovel i druemosten.

 

Naturvin

Naturvin-dyrkerne har ennå ikke klart å enes om en felles definisjon av hva naturvin er, men jeg kommer her med noen fellestrekk ved denne form for vinproduksjon.

Produksjonen er basert på økologiske og biodynamiske prinsipper, men vindyrkerne strekker seg enda lenger i sin kompromissløse søken «tilbake til naturen, til den ekte og uforfalskede naturvinen».

Ideen bak naturvin er at den skal produseres med minst mulig menneskelig innblanding ikke bare i vinmarkene men også i vinkjelleren. Utbyttet (hl/ha) på vinmarkene er lavt og druene håndplukkes som oftest. Jo mer naturlig mangfold av liv (mikroorganismer) som finnes eller tilføres i vinmarken jo bedre sluttprodukt. Vindyrkerne tilstreber således å ikke bruke tilsetningsstoffer i vinproduksjonen. Syretilsetting for å myke opp vinen anses heller ikke som akseptabelt.

I produksjonslokalet benyttes ofte gammeldagse produksjonsteknikker og når druemosten skal gjære til vin brukes kun gjæren som finnes naturlig på drueskallene eller i vinkjelleren.

De fleste filtrerer heller ikke sine viner og vinproduksjonen er ikke underlagt temperaturkontroll.

 

Avslutning

Dersom du har smakspreferanser i retning av naturvin, så anbefaler jeg deg å spørre etter en økologisk vin. I vinspalten denne gangen har jeg gitt deg noen tips på veien.

Og husk mottoet; drikk mindre bedre og oftere.

Og husk at en riktig mat- og vinmatch er viktig – se egen annonse om Vinuma. Her i artikkelen vil jeg nevne at du kan laste ned mat- og vinappen Vinuma neste gang du er i Norge, siden appen foreløbig kun er tilgjengelig i Norge. Som tusener av andre blir du garantert ikke skuffet over dette tidløse oppslagsverket. Når du har lastet Vinuma ned så kan appen brukes på mobilen i alle verdens land. En unik innfallsport til større mat- og vinopplevelser, for å tillate meg litt tekstreklame!

 Ha en strålende dag, nyt dagen i dag for den kommer aldri tilbake.

Og husk at vinen representerer et år av livet et sted og fortjener sin egen tid og oppmerksomhet! Slik har det vært i hundrevis av år. Naturligvis!