Vi har 24 gjester og ingen medlemmer på besøk.

lørdag, 19 juli 2014 22:19

Bryllup i Spania?

Written by

Mange drømmer om å gifte seg utenlands, og her vil vi ta for oss hva som gjelder om man ønsker å gifte seg i Spania.

Kirkelig vigsel ved Sjømannskirke - norsk kirke i utlandet

Det finnes syv Sjømannskirker i Spania: Albir/Villajoyosa, Costa del Sol (El Campanario ved Malaga), Lanzarote, Mallorca, Torrevieja, Gran Canaria og Tenerife. Samtlige har vigselsrett, dvs. de kan foreta en vielse som er både en juridisk handling og en kirkelig handling. Før ekteskap kan inngås skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Denne prøvingen foretas av folkeregisteret i den kommune hvor en av partene er registrert som bosatt.

Informasjon om dette finner man på Skatteetaten sine sider. For å bli viet i en Sjømannskirke i Spania må den ene være norsk statsborger, og den andre kan ikke være spansk statsborger.

Noen Sjømannskirker er veldig populære, så det kan være lurt å kontakte kirken i god tid. Når man har fått bekreftet dato kan man gå videre med planlegging av den store dagen.

Kan man gifte seg på en strand eller i en park?

Det varierer veldig fra kirke til kirke hvorvidt dette er mulig. Det er et spørsmål om kapasitet, værforhold og lokale tillatelser. Her må man kontakte den aktuelle Sjømannskirken og høre om det er mulig.

Det praktiske som ikke har med selve vigselen å gjøre må man ordne selv, men Sjømannskirken kan som regel være behjelpelig med tips om lokale tilbud. Alle må ha minst to personer som bevitner vigselshandlingen. Om man ikke har med venner eller familie kan Sjømannskirken være behjelpelig med å skaffe andre vitner.

Prisen for en vigsel er per i dag NOK 4500 pluss kostnad for kirkemusiker/organist på NOK 675, totalt NOK 5175. Noen synes dette er dyrt, men det er jo faktisk slik at om man skal gifte seg i en annen kirke enn den man geografisk hører til i Norge må man også betale, og i mange tilfeller mye mer enn det Sjømannskirkene tar.

Om vigselen skjer utenfor kirkens lokaler kan det tilkomme en avgift, det anbefales uansett å ta kontakt med den aktuelle kirken for mer informasjon og nøyaktige priser.

Borgerlig vigsel i Norge - velsignelse i Spania

Dersom man velger å gifte seg borgerlig hos tingretten i Norge kan man søke om å få en “forbønn for borgerlig inngått ekteskap” ved Sjømannskirken. Dette er en ren kirkelig handling som ligner en kirkelig vigsel med den forskjell at brudeparet bekrefter ekteskapsløftet de allerede har gitt hverandre. Vigselsattest må fremlegges.

Borgerlig vigsel i Spania

Man kan inngå ekteskap ved ambassaden i Madrid. Som ved kirkelig vigsel må man ordne med prøvingsattest, merk at denne kun er gyldig i fire måneder.

Ambassaden foretar vigsel fredager, det anbefales at man tar kontakt i god tid (fire til seks måneder i forveien) da det til tider kan være lange ventelister. Vigselen er gratis og foregår på norsk i ambassadens møterom. Her er det plass til inntil 15 personer inkludert brudeparet. Vigselen blir utført av ambassadesekretæren eller dennes stedfortreder. Det trengs to myndige vitner.

Symbolsk vielse

Noen brudepar velger å ha en symbolsk vielse med en “celebrant”. Dette er en humanistisk, ikke-religiøs seremoni gjerne på en strand eller et annet romantisk sted, en stemningsfull handling der man avgir løfter, men den har ingen juridisk gyldighet. Mange som gifter seg hos sorenskriveren hjemme i Norge eller på ambassaden velger en slik seremoni, her står man ganske fritt når det gjelder valg av sted for seremonien, ettersom det ikke er en offisiell handling.

Linker:
Sjømannskirken: http://sjomannskirken.no/arbeid/bryllup/

Skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-utlandet/

Ambassaden: http://www.norgeispania.es/bistand/vigsel/

Av Randi Veines, dagenerdin.com

Last modified on søndag, 27 juli 2014 16:15