Vi har 40 gjester og ingen medlemmer på besøk.

tirsdag, 23 desember 2014 17:14

AYURVEDISK MEDISIN Det eldste medisinske systemet

Written by
AYURVEDISK MEDISIN Det eldste medisinske systemet © Christian Jung - Fotolia.com

Man tror at Ayrvedisk medisin er et av verdens eldste system innenfor medisinen. På 1600 tallet praktiserte Paracelsus som regnes som skolemedisinens far. Han lånte mange elementer fra ayurvedisk medisin. Blant annet tok han i bruk mineraler. Også avansert kirurgi som ble utført i India ble senere innført i vesten. Den dag i dag praktiseres det over hele verden.

Selve navnet er utledet av ordet ayus som betyr liv og veda som betyr kunnskap, altså kunnskap om selve livet. Kjernen i ayurvedisk medisin er helthetstanken om menneskets tilværelse, både mentalt, emosjonelt, fysisk og åndelig. Behandlingsmetodene som benyttes er forankret i livsstilsendringer, bruk av urter og mineraler og ulike oljer.

Et lite tilbakeblikk

På 1400 og 1500 tallet fikk denne behandlingsmetoden en nedgangstid da muslimene okkuperte Nord-India. Da engelskmennene kom på banen rundt 1800 tallet var mange av de flotte lærestedene ødelagt etter at muslimene prøvde å omvende inderne til muslimer. I denne perioden under det britiske herredømmet ble ayurvedisk medisin forbudt å praktisere i India. Konsekvensen var at de ayurvediske legene måtte utføre praksisen i den dypeste hemmelighet og kunnskapene gikk i arv fra far til sønn.

© Syda Productions - Fotolia.comNy blomstringstid i India

Etter frigjøringen fra engelskmennene i 1947 fikk ayurvedisk medisin igjen en oppblomstring. Det er i dag hundrevis av universiteter som underviser i ayurvedisk medisin i India i dag. Studiet har samme varighet som et medisinstudie og legene praktiserer både ayurvedisk medisin og skolemedisin. Det er derfor man kan finne de aller beste naturmedisinske studier i India i dag.

I dagens India lever 1/3 av befolkningen under fattigdomsgrensen. I motsetning til vesten er det de rike eller nyrike som sliter med overvekt og livsstilsykdommer. De fattige er derimot underernært. Genetisk sett er indere mer utsatt for diabetes da majoriteten har gener som lettere gir overvekt. Dette er blitt et stort problem i India. 50% av befolkningen er under 25 år, og man forstår rekkevidden av folkeopplysning om livsstil.

Ildsjelene

Den som gjorde ayurveda populær i vår tid var Dr. Vasant Lad som etablerte undervisningssteder og behandlingssteder i New Mexico i USA. Han har i tillegg skrevet flere bøker. Men den som har gjort metoden mest kjent i vesten er nok Maharashi Mahesh Yogi. I perioden 1959 – 1980 har han undervist mer enn 4 millioner mennesker Trancendental Meditasjon. I dag er ayurvedisk medisin godkjent en rekke steder i både Europa og i USA.

Helse i fremtiden

Menneskene blir eldre, livsstilssykdommene florer. Dette koster samfunnet astronomiske summer. Den beste måten å endre dette på er å forebygge ved god folkeopplysning som når frem til målgruppen. Det forventes derfor at ayurvedisk medisin vil bli mer benyttet om en av de viktigste nøklene i fremtiden for å nå målene.

Selve metodene

Her får du en innføring i hvordan ayurvedisk medisin praktiserers, sakset fra Helse og omsorgsdepartementet:

Ifølge ayurveda, slik den praktiseres i Norge, er vi født med en bestemt, livsvarig kombinasjon av de ulike livsenergiene (doshaer). Det er denne kombinasjonen som gjør oss unike. Om det oppstår en ubalanse i dette forholdet, blir vi syke. Behandlingen innebærer derfor to viktige undersøkelser:

 • Hva er personens grunnleggende konstitusjon?
 • Hvilke livsenergier er ute av balanse?

I tillegg til klassiske undersøkelsesmetoder (herunder også undersøkelse av blod, urin, spytt, osv.) benytter ayurveda spesielle metoder som:

 • pulsdiagnose
 • ansiktdiagnose
 • leppediagnose
 • tungediagnose
 • øyediagnose
 • neglediagnose

Den vanligste behandlingsformen er å gjenopprette balansen i livsenergiene ved hjelp av meditasjon, diett, urter og livsstilsjusteringer. Hvis ubalansen er større, kan man anvende pancha karma (pancha karma brukes også til å forebygge). Navnet betyr fem handlinger, som refererer til de mest brukte teknikkene. Det viktigste målet med pancha karma er å nøytralisere og eliminere giftstoffer fra kroppen. Dette oppnås ved bruk av oljer, urter og lignende, og ved å benytte teknikker som for eksempel massasje, dampbad, tarmrensing og innånding av urte/oljeblandinger. Slik behandling kan vare alt fra en dag til flere uker.

© vkph - Fotolia.comDen ayurvediske farmakope omfatter flere tusen medisinske planter og planteprodukter. Flere av dem, som rauwolfia og digitalis, er kjente medisinplanter som har gitt grunnlag for utvikling av moderne farmasøytiske medikamenter. I ayurvedisk medisin satser man imidlertid på anvendelsen av hele planteprodukter fremfor isolerte kjemiske stoffer, for å oppnå optimal terapeutisk effekt og unngå bivirkninger.

Ayurveda har et mangfold av behandlingsmetoder, noen av dem svært avanserte, som for eksempel plastisk kirurgi.

Hva terapiene brukes for

I følge ayurvedisk medisin pulserer naturen i en fast rytme. De tre doshaer sirkulerer i et gitt mønster. Døgnet deles opp i vata, pitta og kapha tider (for eksempel er pitta på topp midt på dagen, hvor forbrenningen er høyest, da man skal være mest aktiv). Likeledes deles året opp i sesonger (for eksempel er kapha på topp om vinteren). Også disse faktorer tar man hensyn til. Derfor er det for eksempel spesielt viktig at en person med kapha konstitusjon er forsiktig med kosthold som øker kapha i vintermånedene, mens en pitta-person må være påpasselig med pitta-økende diett om sommeren.

Dette danner så grunnlaget for en «skreddersydd» behandling som har som mål å bringe personen tilbake til sitt eget, individuelle utgangspunkt - det vil si den nøye balanserte grunnkombinasjonen av doshaene som personen er født med.

© Mercedes Fittipaldi - Fotolia.comForklaringsmåte

Basis for all skapelse er samspillet mellom to livsenergier: purusha og prakriti. Disse representerer henholdsvis maskulin og feminin livsenergi (jf. kinesisk medisins yang og yin). Dette samspillet danner grunnlaget for et skapelsesbilde som er for omfattende til å gå gjennom her. Det viktige i denne sammenheng er at all fysisk skapelse er bygget opp av fem elementer: eter, luft, ild, vann og jord (jf. de fire elementer, luft, ild, vann og jord i den gamle greske naturlære, og de fem elementene, vann, tre, ild, jord og metall i tradisjonell kinesisk medisin). Disse kombineres til tre grunnleggende prinsipper (doshaer):

 • eter og luft danner VATA
 • ild og vann danner PITTA
 • vann og jord danner KAPHA

I følge ayurvedisk medisin styrer hver av disse doshaer spesifikke funksjoner og derved bestemte organer og vev i kroppen. En kombinasjon av disse tre doshaer vil gi opphav til ulike typer mennesker med individuelle kvaliteter. En vesentlig del av behandlingen består i å bestemme hvilken type man er og påvise eventuell ubalanse i forhold til dette. Deretter gjør man korreksjoner for å komme tilbake til individets egne individuelle utgangspunkt.

I følge ayurvedisk medisin ligger de tre doshaer til grunn for alt i naturen, inkludert maten vi spiser, klærne vi bruker, smykker, edelstener, osv. Disse hevdes å ha sin egen energi som påvirker mennesker på bestemte måter ved å øke, minske eller balansere livsenergiene. Ayurveda hevder for eksempel at sukker øker kapha, fisk øker pitta og rå grønnsaker øker vata. Man kan også bruke «motgifter», for eksempel vil nellik redusere kapha, sitron redusere pitta og olje redusere vata. Det er således mulig å sette opp en fullstendig diettliste samt råd om daglige rutiner. I tillegg kan man gi råd om bruk av spesielle farger, smykker, klær - ja, endog hvilken type musikk man bør lytte til.

Last modified on mandag, 02 november 2015 15:24